Bodoče in obstoječe imetnike digitalnih potrdil SIGEN-CA in drugih storitev SI-TRUST prosimo, da zahtevke oddajajo le v najnujnejših primerih in po vnaprejšnjem dogovoru s prijavno službo.