Vročanje v upravnem poslovanju

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP) vročajo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.

Možni načini vročanja

 • na fizičen naslov državljana,
 • v varen elektronski predal državljana,
 • v navaden elektronski predal državljana brez potrditve,
 • v navaden elektronski predal državljana s potrditvijo prevzema prek sporočila SMS.

Odločanje o načinu vročitve

Organ odloči, na kakšen način bo dokument vročil glede na njegovo vsebino, možnost in zmožnost vročitve.

Seznam organov, ki lahko vročajo elektronsko

Seznam ponudnikov varnih elektronskih predalov, ki imajo dovoljenje ministrstva za vročanje po elektronski poti

 • EIUS svetovanje, komunikacije in informatika d.o.o., z informacijskim sistemom VEP.SI

Osnovni pogoj za elektronsko vročanje

Državljan mora imeti vsaj eno izmed sledečih možnosti:

 • varen elektronski predal,  
 • navaden elektronski predal ali
 • navaden elektronski predal in mobilni telefon

Varen elektronski predal

Varen elektronski predal si državljan lahko vzpostavi pri enem od pooblaščenih ponudnikov varnih elektronskih predalov:

 • portal eUprava
 • EIUS d.o.o., informacijski sistem VEP.SI

Razlika med vročanjem v varni in navadni elektronski predal

Elektronska vročitev v varen elektronski predal je zanesljivejša in varnejša od elektronske vročitve v navaden elektronski predal.

 Kljub izraženi volji naslovnika/stranke za elektronsko vročitev v navadni elektronski predal lahko organ odloči, da bo vročitev opravil fizično. Organ presodi, ali je vročitev v navadni elektronski predal učinkovita, ker bo dosegla namen, da seznani naslovnika in da se ta ne izogiba vročitvi.

Obvestilo organu o naslovu za elektronsko vročanje

Državljan organu sporoči svoj naslov za elektronsko vročanje:

 • ob oddaji vloge,
 • med postopkom ali

z vpisom v Register stalnega prebivalstva.

Vpis elektronskega naslova državljana za vročanje v Register stalnega prebivalstva

Vpis naroči državljan na enega od dveh načinov: