Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST je bil ustanovljen kot izdajatelj leta 2001 na tedanjem Centru Vlade RS za informatiko (CVI). Po reorganizaciji leta 2004 je Center Vlade Republike Slovenije za informatiko prešel pod okrilje novoustanovljenega Ministrstva za javno upravo RS z vsemi pristojnostmi.

Državni center za storitve zaupanja upravlja s korenskim izdajateljem SI-TRUST Root, izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA, izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil SIGOV-CA, izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil SI-PASS-CA in izdajateljem kvalificiranih časovnih žigov SI-TSA ter je skrbnik storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS in izdaja mobilno identiteto smsPASS oz. enkratno geslo, s katerim lahko oblikujete elektronski podpis dokumentov ter se prijavite v e-storitve, ki podpirajo smsPASS.

V okviru Državnega centra za storitve zaupanja sta najprej delovala izdajatelja kvalificiranih digitalnih potrdil in izdajatelj časovnih žigov. Danes tem sklopu deluje še izdajatelj digitalnih potrdil za biometrične potne listine, izdajatelj za izdajo potrdil za potrebe davčnega potrjevanja računov in izdajatelj digitalnih potrdil za spletno prijavo ter e-podpis.

Področja in zadolžitve

Izdajatelji kvalificiranih digitalnih potrdil

Pod okrilje SI-TRUST sodi korenski izdajatelj SI-TRUST Root (Slovenian Trust Service Root Certification Authority), ki je izdal digitalna potrdila kvalificiranih izdajateljev:

 • SIGEN-CA (Slovenian General Certification Authority),
 • SIGOV-CA (Slovenian Governmental Certification Authority) in
 • SI-PASS-CA (Slovenian Authentication and e-Signature Service Certification Authority).

Skrbniki sistemov in storitev

Na državni ravni skrbi za razvoj in nemoteno delovanje sistemov in storitev za izvajanje storitev zaupanja, spletne prijave in e-podpisa.

 • SI-PASS
  Centralni gradniki za spletno prijavo in elektronski podpis. 
 • smsPASS
  Mobilna identiteta smsPASS je enkratno geslo za zanesljivo identifikacijo uporabnika pri prijavi v SI-PASS oz. v e-storitve, ki podpirajo smsPASS.
 • Vozlišče eIDAS
  Nacionalno vozlišče za avtentikacijo za delovanje enotnega notranjega trga.
 • E-podpisovanje
  Programska komponenta za elektronsko podpisovanje v informacijskih rešitvah javnega sektorja

Storitve za potrebe namenskih sistemov

Center za storitve zaupanja je zadolžen za upravljanje z izdajatelji in potrdili:

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.