Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST je bil ustanovljen kot izdajatelj leta 2001 na tedanjem Centru Vlade RS za informatiko (CVI). Po reorganizaciji leta 2004 je Center Vlade Republike Slovenije za informatiko prešel pod okrilje Ministrstva za javno upravo RS z vsemi pristojnostmi ter leta 2023 po reorganizaciji vlade prešel pod okrilje Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Državni center za storitve zaupanja upravlja s korenskim izdajateljem SI-TRUST Root, izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA, izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil SIGOV-CA, izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil SI-PASS-CA, izdajatelji digitalnih potrdil na elektronski osebni izkaznici SI-TRUST eID Podpis, SI-TRUST eID Visoka raven in SI-TRUST eID Nizka raven ter izdajateljem kvalificiranih časovnih žigov SI-TSA, je skrbnik storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS ter izdaja mobilno identiteto smsPASS oz. enkratno geslo, s katerim lahko oblikujete elektronski podpis dokumentov ter se prijavite v e-storitve, ki podpirajo smsPASS.

V okviru Državnega centra za storitve zaupanja sta najprej delovala izdajatelja kvalificiranih digitalnih potrdil in izdajatelj časovnih žigov. Danes tem sklopu deluje še izdajatelj digitalnih potrdil za biometrične potne listine, izdajatelj za izdajo potrdil za potrebe davčnega potrjevanja računov. izdajatelj digitalnih potrdil za spletno prijavo ter e-podpis in izdajatelji digitalnih potrdil za prijavo in e-podpis na elektronski osebni izkaznici.

Področja in zadolžitve

Izdajatelji kvalificiranih digitalnih potrdil

Pod okrilje SI-TRUST sodi korenski izdajatelj SI-TRUST Root (Slovenian Trust Service Root Certification Authority), ki je izdal digitalna potrdila kvalificiranih izdajateljev:

 • SIGEN-CA (Slovenian General Certification Authority),
 • SIGOV-CA (Slovenian Governmental Certification Authority) in
 • SI-PASS-CA (Slovenian Authentication and e-Signature Service Certification Authority).
 • SI-TRUST eID Podpis (Slovenian Trust Service eID Signature Certification Authority).

Izdajatelja digitalnih potrdil za prijavo na elektronski osebni izkaznici

Pod okrilje SI-TRUST sodi korenski izdajatelj SI-TRUST eID Root (Slovenian Trust ServiceeID Root Certification Authority), ki je izdal digitalna potrdila izdajateljev:

Skrbniki sistemov in storitev

Na državni ravni skrbi za razvoj in nemoteno delovanje sistemov in storitev za izvajanje storitev zaupanja, spletne prijave in e-podpisa.

 • SI-PASS
  Centralni gradniki za spletno prijavo in elektronski podpis. 
 • smsPASS
  Mobilna identiteta smsPASS je enkratno geslo za zanesljivo identifikacijo uporabnika pri prijavi v SI-PASS oz. v e-storitve, ki podpirajo smsPASS.
 • Vozlišče eIDAS
  Nacionalno vozlišče za avtentikacijo za delovanje enotnega notranjega trga.
 • E-podpisovanje
  Programska komponenta za elektronsko podpisovanje v informacijskih rešitvah javnega sektorja

Storitve za potrebe namenskih sistemov

Center za storitve zaupanja je zadolžen za upravljanje z izdajatelji in potrdili: