Navodila in napotki

Navodila za uporabo storitev smsPASS in SI-PASS

Pričetek uporabe elektronske osebne izkaznice

Navodila za uporabo mobilne apliakcije eOsebna

Navodila za nastavitev kode PIN oz. aktivacijo elektronske osebne izkaznice s čitalnikom pametnih kartic

Navodila za uporabo elektronske osebne izkaznice s čitalnikom pametnih kartic

Navodilo za samopomoč

Napotki za varno ravnanje

Navodila za namestitev potrdila korenskega izdajatelja SI-TRUST Root

Navodila za prevzem potrdila

Navodila za izdelavo varnostne kopije spletnega digitalnega potrdila oz. izvoz potrdila

Navodila za uvoz spletnega digitalnega potrdila iz varnostne kopije

Navodila za ogled digitalnega potrdila

Navodila za uporabo pametnih kartic

Navodila za upravljanje s potrdili za strežnike

Navodila za upravljanje s posebnimi digitalnimi potrdili

Podpisovanje s komponento ProXSign

Nameščanje komponente za podpisovanje ProXSign druge generacije

Priporočila za razvijalce

Pojmovnik