Ali se osebni podatki, vneseni v obrazce na spletni strani Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST, hranijo?

Podatki, vneseni preko obrazcev, se ne hranijo in se iz sistema sproti brišejo.

Kdo zbira in obdeluje vaše osebne podatke?

Podatke, ki jih uporabniki podajo na prijavni službi ali z digitalno podpisanim zahtevkom, zbira in obdeluje:

Ministrstvo za javno upravo

Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Zakaj zbiramo in obdelujemo in hranimo osebne podatke?

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo za namen izdajanja digitalnih potrdil in drugih storitev na zahtevo stranke.

SI-TRUST je kvalificiran ponudnik storitev zaupanja in upravlja s korenskim izdajateljem SI-TRUST Root, izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA, izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil SIGOV-CA, izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil SI-PASS-CA in izdajateljem kvalificiranih časovnih žigov SI-TSA. Je skrbnik storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS ter mobilno identiteto smsPASS.

Katere vaše podatke zbiramo?

Za fizične osebe:

ime in priimek, EMŠO, davčna številka, vrsta in številka osebnega dokumenta, naselje, ulica, hišna številka, pošta, poštna številka, država, e-pošta, geslo za preklic potrdila, telefonska številka.

Za poslovne subjekte:

Podatki o organizaciji: polno ime, skrajšano ime, e-naslov, telefonska številka, naslov organizacije (naselje, ulica, hišna številka, poštna številka, pošta), matična številka organizacije, davčna številka organizacije.

Podatki o pooblaščeni osebi za oddajo zahtevka: Ime, priimek, davčna številka, vrsta osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta.

Podatki o odgovorni osebi bodočih imetnikov: ime, priimek.

Podatki o bodočem imetniku: ime, priimek, davčna številka, EMŠO, e-naslov, vrsta osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta, geslo za preklic potrdila.

Kako zbiramo, obdelujemo in hranimo vaše podatke?

Izpolnjen in podpisan zahtevek za storitev, na katerem so opredeljeni osebni podatki, privolitev za obdelavo in opredeljeni pogoji za uporabo, pregledajo referenti prijavne službe in opravijo identifikacijo. Prijavne službe delujejo skladno z navodili SI-TRUST in zbirajo podatke v okviru delovanja Upravnih enot, Finančnih uradov RS in diplomatsko-konzularnih predstavništev. Izpolnjene zahtevke vnesejo v informacijski sistem, nato pa jih po pošti pošljejo na SI-TRUST. Prijavne službe ne hranijo vaših osebnih podatkov po obdelavi.

Pooblaščene osebe SI-TRUST obdelajo vaše zahtevke in pripravijo podatke za izdajo digitalnih potrdil oz. izvedbo storitev. Vaši podatki se nahajajo v informacijskem sistemu v elektronski obliki v času veljavnosti digitalnega potrdila ali zahtevane razpoložljivosti storitve, po tem obdobju pa skladno z zahtevami standarda ETSI še 7 let. Za enako obdobje se hranijo tudi zahtevki v papirni obliki, nakar se jih komisijsko uniči.

Kdo obdeluje vaše podatke?

Podatke zbirajo in obdelujejo referenti prijavnih služb in pooblaščene osebe SI-TRUST, ki so usposobljeni za delo skladno z notranjimi pravili in navodili ter pooblaščeni za obdelavo. Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

Kako varujemo vaše podatke?

Vse podatke hranimo skladno z opredeljenimi notranjimi pravili in politikami, ki smo jih vzpostavili na osnovi zahtev evropske in nacionalne zakonodaje ter standardov. Skladnost delovanja preverjamo z notranjimi in zunanjimi presojami.

Kdo nas nadzoruje?

Naše obvladovanje na področju varovanja osebnih podatkov nadzoruje:

Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip(at)ip-rs.si, T: 01 230 97 30

Kje lahko pridobim informacije glede varovanja osebnih podatkov?

Ministrstvo za javno upravo

Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

e-naslov: gp.mju(at)gov.si

Tel. številka: 01 478 8330

Politika piškotkov

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih spletne strani uporabljajo zato, da so izkušnje uporabnikov bolj učinkovite.

Po zakonu lahko piškotke na vaši napravi shranjujemo v primeru, ko so nujno potrebni za delovanje strani. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje.

Ta stran uporablja izključno piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani. 

Za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletnega mesta, se uporabljajo naslednji piškotki (ang. cookies):

Zahtevani piškotki

Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.

Ime piškotka Servis Veljavnost Opis
PHPSESSID Sitrust seja Piškotek ustvarijo aplikacije na podlagi jezika PHP. To je identifikator splošnega namena, ki se uporablja za vzdrževanje spremenljivk uporabniških sej. Običajno je naključno generirana številka, kako se uporablja je specifično za spletno mesto, dober primer pa je vzdrževanje statusa prijavljenega uporabnika med stranmi.