Povezava za prevzem: https://www.si-trust.gov.si/SigenCA2/cda-cgi/prevzem-pkcs12

1. KORAK: Vnos kode za prevzem

› Pripravite in vnesite:

• referenčno številko, ki ste jo prejeli po e-pošti (8-mestno število, npr. 79138083) in
• avtorizacijsko kodo, ki ste jo prejeli s poštno pošiljko (14-mestni niz znakov, npr. AWH8-QLUF-9Z86)

 

2. KORAK: Izdelava digitalnega potrdila

Izberite gumb “Prevzemi potrdilo v datoteko”

Postopek traja nekaj časa in ga ne smete prekinjati ali ponavljati!

S sprožitvijo gumba se bo izdelal zasebni ključ ter datoteka, ki bo vključevala vaš zasebni ključ in vaše potrdilo.
Po prevzemu potrdila kodi za prevzem nista več uporabni.

 

3. KORAK: Shranjevanje v datoteko

› Shranite datoteko.

Datoteka s prevzetim potrdilom se bo shranila med prenesene datoteke (downloads), oziroma na poljubni direktorij, če ga boste izbrali.
Ime datoteke je v obliki “sigen-ca1234567890123.p12”. Številka v imenu datoteke je serijska številka vašega potrdila.

 

4. KORAK: Shranjeno datoteko z vašim potrdilom uvozite v vaš brskalnik

› Geslo za datoteko je enako avtorizacijski kodi, ki ste jo prejeli s poštno pošiljko.
› Datoteko uvozite v vaš brskalnik


Za brskalnike Internet Explorer, Chrome, Safari: dvokliknite na datoteko z vašim digitalnim potrdilom in sledite čarovniku za uvoz potrdila. Digitalno potrdilo se bo namestilo med vaša
potrdila.
Za brskalnik Firefox: Orodja (Preferences) → Zasebnost in varnost (Privacy & Security) → Ogled digitalnih potrdil (View Certificates) → Vaša digitalna potrdila (Your Certificates) → Import (Uvozi)
→ Poiščite datoteko z dig. potrdilom in jo izberite → vnesite geslo, ki je enako avtorizacijski kodi → Potrdilo se bo namestilo med vaša potrdila

 

5. KORAK:

Datoteko z vašim digitalnim potrdilom in geslo za datoteko varno shranite, na le vam dostopno mesto.

Datoteke z digitalnim potrdilom ne delite z drugimi osebami, saj je potrdilo izdano vam.

Datoteka z digitalnim potrdilom je varnostna kopija, ki jo uvozite v drug brskalnik, če digitalno potrdilo uporabljate na v različnih brskalnikih ali različnih računalnikih.