Povezava za prevzem: https://www.si-trust.gov.si/SigenCA2/cda-cgi/prevzem-pkcs12

Digitalnih potrdil ne prevzemajte s pametnimi telefoni ali tablicami oz. napravami z operacijskim sistemom za mobilne naprave, saj bo uporaba zelo omejena, potrdila pa ne boste mogli izvoziti in uporabljati v drugih brskalnikih.

1. KORAK: Vnos kode za prevzem

› Pripravite in vnesite:

• referenčno številko, ki ste jo prejeli po e-pošti (8-mestno število, npr. 79138083) in
• avtorizacijsko kodo, ki ste jo prejeli s poštno pošiljko (14-mestni niz znakov, npr. AWH8-QLUF-9Z86)

Avtorizacijsko kodo vnesite v obliki kot je napisana na kuverti, z velikimi črkami, številkami in znakom "-". 

 

2. KORAK: Izdelava digitalnega potrdila

Izberite gumb “Prevzemi potrdilo v datoteko”

Postopek traja nekaj časa in ga ne smete prekinjati ali ponavljati!

S sprožitvijo gumba se bo izdelal zasebni ključ ter datoteka, ki bo vključevala vaš zasebni ključ in vaše potrdilo.
Po prevzemu potrdila kodi za prevzem nista več uporabni. (Avtorizacijsko kodo boste kot geslo potrebovali pri uvozu potrdila v brskalnik.)

 

3. KORAK: Shranjevanje v datoteko

› Shranite datoteko.

Datoteka s prevzetim potrdilom se bo shranila med prenesene datoteke (downloads), oziroma na poljubni direktorij, če ga boste izbrali.
Ime datoteke je v obliki “Sigen-caG2 1234567890123.p12”. Številka v imenu datoteke je serijska številka vašega potrdila.

 

4. KORAK: Shranjeno datoteko z vašim potrdilom uvozite v vaš brskalnik

› Geslo za datoteko je enako avtorizacijski kodi, ki ste jo prejeli s poštno pošiljko.
› Datoteko uvozite v vaš brskalnik


Za brskalnike Internet Explorer, Chrome, Safari: dvokliknite na datoteko z vašim digitalnim potrdilom in sledite čarovniku za uvoz potrdila. Ko vas bo čarovnik povprašal za vnos gesla, obkljukajte tudi drugo kljukico, saj boste tako omogočili možnost izvoza zasebnega ključa vašega potrdila. Digitalno potrdilo se bo namestilo med vaša
potrdila. 
Za brskalnik Firefox: Orodja (Preferences) → Zasebnost in varnost (Privacy & Security) → Ogled digitalnih potrdil (View Certificates) → Vaša digitalna potrdila (Your Certificates) → Import (Uvozi)
→ Poiščite datoteko z dig. potrdilom in jo izberite → vnesite geslo, ki je enako avtorizacijski kodi → Potrdilo se bo namestilo med vaša potrdila

 

5. KORAK:

Datoteko z vašim digitalnim potrdilom in geslo za datoteko varno shranite, na le vam dostopno mesto.

Datoteke z digitalnim potrdilom ne delite z drugimi osebami, saj je potrdilo izdano vam.

Datoteka z digitalnim potrdilom je varnostna kopija, ki jo uvozite v drug brskalnik, če digitalno potrdilo uporabljate v različnih brskalnikih ali na različnih računalnikih.