Prevzem digitalnega potrdila SIGEN-CA
(v datoteko)

Navodila: Prevzem digitalnega potrdila SIGEN-CA v 5 KORAKIH
(prevzem v mobilne naprave ni podprt)
 

Geslo za datoteko je enako avtorizacijski kodi

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so v skladu z uredbo eIDAS in so vključene na EU listo zaupanja.