Prevzem digitalnega potrdila SIGEN-CA
(v datoteko)

Prevzem digitalnega potrdila opravite v petih korakih, ki so opisani v navodilih Prevzem digitalnega potrdila SIGEN-CA v 5 KORAKIH


Geslo za datoteko je enako avtorizacijski kodi

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so v skladu z uredbo eIDAS in so vključene na EU listo zaupanja.