Za uporabo mobilne aplikacije eOsebna potrebujete:

  • Mobilno napravo povezano v internet, ki podpira protokol NFC.
  • Elektronsko osebno izkaznico s čipom.
  • Eno izmed kod za uporabo digitalnega potrdila za prijavo visoke ravni:
  1. Kodo PIN, če ste vašo elektronsko osebno izkaznico že aktivirali. Kodo PIN ste določili ob aktivaciji elektronske osebne izkaznice.
  2. Začetno geslo za aktivacijo elektronske osebne izkaznice. Začetno geslo ste prejeli po pošti ali skupaj z osebno izkaznico na upravni enoti.
  3. Kodo PUK, če nimate začetnega gesla. Zahtevek za kodo PUK oddate na upravni enoti.

Preden začnete uporabljati elektronsko osebno izkaznico, jo je potrebno aktivirati.

Namestitev aplikacije eOsebna

1. Mobilna aplikacija eOsebna je dostopna v trgovinah:

KodaQRdoTrgovin2

Poiščite aplikacijo eOsebna ter aplikacijo namestite in odprite.

IKONA EOSEBNA

2. Izberite jezik.  
3. Sledite uvodnim navodilom.  

Kako dodate elektronsko osebno izkaznico v aplikacijo?

V postopku dodajanja osebne izkaznice v aplikacijo boste elektronske osebno izkaznico aktivirali, če je doslej še niste.

1. Prepišite kodo CAN. S tem boste povezali elektronsko osebno izkaznico in aplikacijo eOsebna.

Koda CAN je odtisnjena na elektronski osebni izkaznici in je sestavljena iz šestih števk, ki so navpično natisnjene ob desnem robu, na sprednji strani osebne izkaznice.

Več o kodi CAN

VnosCan

kodaCan

1.1. Uporabniki operacijskega sistema Android: Omogočite NFC.
NFCAndroid

2. Prislonite osebno izkaznico na mobilno napravo.

Ko se vzpostavlja komunikacija med mobilno napravo in vašo elektronsko osebno izkaznico, osebne izkaznice ne premikajte.

Če postopek ne bo uspešen, ponovite postopek tako, da osebno izkaznico odmaknete in ponovno prislonite.

Osebno izkaznico prislonite na zgornji del telefona. Poiščite mesto za branje elektronske osebne izkaznice na vašem telefonu. Poskusite s prislonom osebne izkaznice na sprednji in zadnji strani telefona.

Uporabniki operacijskega sistema Android: Pri večjih napravah prislonite osebno izkaznico nižje.

 

PostavitevEoi1

PostavitevEoi2

Že aktivirana elektronska osebna izkaznica je s tem dodana v mobilno aplikacijo. Če elektronske osebne izkaznice še niste aktivirali, boste to storili v nadaljevanju.
dodana eOi

3. Vnesite začetno geslo.

Začetno geslo ste prejeli po pošti ali skupaj z osebno izkaznico na upravni enoti.

VnosTPIN

4. Če začetnega gesla nimate, boste elektronsko osebno izkaznico aktivirali s kodo PUK.

Za pridobitev kode PUK oddate zahtevek na upravni enoti ali diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

 

Določite kodo PIN.

Koda PIN mora biti sestavljena iz šestih števk.

NewPIN

5. Nato vnos kode PIN ponovite.

Kodo PIN si zapomnite ali jo hranite na skritem mestu, ki ni dostopno drugim osebam in je z drugimi osebami ne delite.

Re PIN
6. Ponovno prislonite osebno izkaznico k mobilni napravi.
PrislonEOI
Vaša elektronska osebna izkaznica je zdaj aktivirana in dodana v mobilno aplikacijo eOsebna.
dvedodaniEoi
Druge elektronske osebne izkaznice dodajate v mobilno aplikacijo eOsebna tako, da izberete »+ Dodaj novo osebno izkaznico« in vnesite kodo CAN.
DodajOI
Vaša elektronska osebna izkaznica je zdaj dodana v mobilno aplikacijo eOsebna in jo lahko začnete uporabljati za prijavo v elektronske storitve.