Oddaja zahtevka

Zahtevek je potrebno oddati osebno na prijavni službi na upravni enoti.

Pred obiskom prijavne službe na upravni enoti preverite na kateri lokaciji upravne enote je možno oddati zahtevek za digitalno potrdila SIGEN-CA za fizične in ali se je potrebno predhodno naročiti.

Za to potrebujete osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje ali drug uradno veljaven osebni dokument) in izpolnjen zahtevek, ki ga najdete spodaj. Zahtevki so na voljo v treh jezikih: slovenskem, italijanskem in madžarskem.

Zahtevki

Državljani v tujini

Državljani in državljanke Republike Slovenije v tujini lahko zahtevek oddate na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije.

Oddaja zahtevka za ponovno pridobitev

Imetniki, ki imate aktivna potrdila z veljavnostjo le še dva meseca ali manj (vsaj 4 leta in 10 mesecev) lahko pošljete zahtevek za elektronsko oddajo – »e-zahtevek«. Za oddajo e-zahtevka morate imeti v brskalniku nameščeno digitalno potrdilo SIGEN-CA za fizične osebe z veljavnostjo dva meseca ali manj ter nameščeno morate imeti tudi komponento za digitalno podpisovanje.

Izdajatelj SIGEN-CA najkasneje v 10 delovnih dneh od odobritve pravilno izpolnjenega elektronskega zahtevka pošlje podatke za prevzem digitalnega potrdila (referenčno številko na elektronski naslov in avtorizacijsko kodo s poštno pošiljko).
E-zahtevek

Opozorilo! Če nimate obstoječega potrdila SIGEN-CA, se stran ne bo odprla.