Potne liste državljanov Republike Slovenije so od leta 2005 opremljena z biometričnimi zaščitnimi elementi, saj je 18.01.2005 stopila v veljavo obvezujoča Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13.12.2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice. Uredba opredeljuje implementacijo dveh biometričnih elementov kot obveznih.

Biometrični podatki so zapisani na brezkontaktnem čipu, ki je vgrajen v potni list.

ZDA je v skladu s Visa Waiver Programe (VWP) Sloveniji omogočila, da njihovi državljani za obisk ZDA do 90 dni ne potrebujejo vizuma. Vstop v ZDA v okviru VWP je omogočen le imetnikom potnih listin, v katerih je fotografija inkorporirana v biografsko stran v digitalizirani obliki.

Kaj je CSCA-SI?

Po specifikacijah, ki jih je pripravila organizacija ICAO (International Civil Aviation Organization), morajo biti podatki na čipu potne listine digitalno podpisani. Vsaka država ustanovi svojega overitelja za biometrične potne listine CSCA (Country Signing Certificate Authority), ki izdaja digitalna potrdila za sisteme za podpisovanje podatkov (DS, angl. document signer) za potrebe biometričnih potnih listin.

CSCA-SI spada pod okrilje Overitelja digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo in deluje v zaprtem sistemu z vnaprej določenimi subjekti - sistemi za podpisovanje podatkov za potrebe biometričnih potnih listin.

Podatki o CSCA-SI

Naslov CSCA-SI
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon (+386) 01 4788 600
Fax (+386) 01 4788 649
E-pošta csca-slovenia@gov.si
Dežurna številka za preklice (+386) 01 4788 777

Podatki o potrdilu št.1 izdajatelja CSCA-SI

Identifikacijska oznaka 1149775140
Overitelj potrdila CSCA-Slovenia
Imetnik potrdila CSCA-Slovenia
Veljavnost potrdila od 8.junija 2006 do 8.junija 2021
Algoritem za podpis sha256WithRSAEncryption (1.2.840.113549.1.1.11)
Dolžina ključa 4096 bitov
Odtis potrdila SHA256 3A:88:A2:88:91:DC:B5:7E:DE:41:DE:F5:C4:E1:85:29:FE:B9:DD:01:47:3B:C8:5F:10:3E:27:78:B7:74:FF:52
Odtis potrdila SHA-1 FC:3C:80:C1:34:EC:10:C5:4D:13:A9:07:F3:9D:5D:B1:F8:F7:4B:35

Korensko potrdilo CSCA-SI

Podatki o potrdilu št.2 izdajatelja CSCA-SI

Identifikacijska oznaka 1149776369
Overitelj potrdila CSCA-Slovenia
Imetnik potrdila CSCA-Slovenia
Veljavnost potrdila od 27. oktobra 2010 do 27 oktobra 2025
Algoritem za podpis sha256WithRSAEncryption (1.2.840.113549.1.1.11)
Dolžina ključa 4096 bitov
Odtis potrdila SHA256 60:01:A6:6C:F7:28:7C:BD:C5:6A:57:82:EB:C2:97:A4:64:8E:69:0A:D3:D8:C2:C0:59:21:26:84:CC:D0:5B:9A
Odtis potrdila SHA-1 BC:15:E8:E3:34:C6:50:66:F5:3C:BD:3F:48:39:B1:67:77:31:92:3B

Korensko potrdilo CSCA-SI

Vezno potrdilo CSCA-SI

Podatki o potrdilu št.3 izdajatelja CSCA-SI

Identifikacijska oznaka 1149776985
Overitelj potrdila CSCA-Slovenia
Imetnik potrdila CSCA-Slovenia
Veljavnost potrdila od 22. aprila 2015 do 22. aprila 2030
Algoritem za podpis sha256WithRSAEncryption (1.2.840.113549.1.1.11)
Dolžina ključa 4096 bitov
Odtis potrdila SHA256 EB:B0:34:19:67:A4:AD:78:BE:42:EE:86:95:17:F5:0D:E5:8B:58:A1:37:4A:A6:90:4E:F4:DE:24:51:E0:0F:9E
Odtis potrdila SHA-1 B2:EE:E2:FA:D4:41:62:B4:05:34:AB:83:F2:37:F7:DF:FA:F8:27:5F

Korensko potrdilo CSCA-SI

Vezno potrdilo CSCA-SI

Podatki o potrdilu št.4 izdajatelja CSCA-SI

Identifikacijska oznaka 3627452668
Overitelj potrdila CSCA-Slovenia
Imetnik potrdila CSCA-Slovenia
Veljavnost potrdila od 18. ‎oktobra ‎2019 do 18. ‎maja ‎2035
Algoritem za podpis sha256WithRSAEncryption (1.2.840.113549.1.1.11)
Dolžina ključa 4096 bitov
Odtis potrdila SHA256 12:D5:C3:A4:EE:12:E3:59:47:19:BE:EA:3D:28:EA:06:0E:E5:AB:7D:B3:E5:DB:A5:05:61:D3:16:D8:18:68:DC
Odtis potrdila SHA-1 75:D8:CE:F2:39:D8:8F:48:F5:E4:B9:E3:98:F3:DD:7D:64:BD:97:06

Korensko potrdilo CSCA-SI

Vezno potrdilo CSCA-SI

Podatki o preklicanih potrdilih

Register preklicanih potrdil (CRL)

Pravila razločevalnih imen izdajatelja CSCA-SI in imetnikov

Vrsta potrdila Naziv polja Razločevalno ime
potrdilo izdajatelja CSCA-SI izdajatelj, angl. issuer c=si,
o=state-institutions,
ou=e-passport,
cn=csca-slovenia
potrdilo imetnikov imetnik, angl. subject c=si,
o=state-institutions,
ou=e-passport,
cn=