SI-PASS omogoča uporabo različnih sredstev za prijavo:

  • digitalna potrdila (kvalificirana in ostala)
  • mobilna identiteta smsPASS
  • uporabniško ime SI-PASS in geslo
  • uporabniški račun Google, Facebook in Microsoft
  • čezmejna prijava v EU

Nabor dovoljenih sredstev za prijavo določi ponudnik posamezne elektronske storitve. Pri elektronskih storitvah, ki zahtevajo zanesljivo identifikacijo uporabnika, se običajno zahteva prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali mobilno identiteto smsPASS.

Državljani drugih članic Evropske Unije lahko uporabijo tista sredstva za prijavo, ki jih za potrebe čezmejne prijave dovoljuje njihova država.

SI-PASS podpira enotno prijavo in odjavo uporabnika, zato je zanj hkratna uporaba več elektronskih storitev (npr. eUprave, eVEM, eDavkov) enostavnejša. Zahteva le enkratno prijavo in odjavo uporabnika iz SI-PASS in posledično tudi iz vseh storitev, ki jih je uporabljal.

V postopku prijave lahko SI-PASS  drugi elektronski storitvi posreduje tudi določene podatke o uporabniku (npr. ime, priimek, EMŠO, naslov,...), vendar vedno le z njegovim soglasjem.