Aplikacija in spletni naslov

Ponudnik

Spletna prijava SI-PASS

smsPASS prijava v SI-PASS

E-podpis SI-PASS

SI-PASS čezmejna prijava

eMA: https://ema.arr.sigov.si SVRK Drži Ne drži Drži Ne drži
eVEM: http://evem.gov.si/ MJU Drži Ne drži Ne drži Ne drži
SARK: https://sark.ekultura.gov.si MK Drži Drži Ne drži Drži
RMSN: https://rmsn.ekultura.gov.si/ MK Drži Ne drži Drži Ne drži
eJR: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web MK Drži Drži Drži Ne drži
JEP: https://jep.gov.si MJU Drži Drži Drži Drži
eUPRAVA: http://euprava.gov.si MJU Drži Drži Drži Drži
STCW: https://stcw.up.gov.si/ URSP Drži Ne drži Ne drži Ne drži
eJN: https://ejn.gov.si MJU Drži Ne drži Ne drži Ne drži
DU AD: https://du-sts.gov.si MJU Drži Drži Ne drži Ne drži
MFERAC: https://mferac.sigov.si
https://mferac.gov.si
MF Drži Drži Ne drži Ne drži
MNZ MFERAC: https://mferac.mnz.sigov.si MF Drži Ne drži Ne drži Ne drži
zVEM: https://zvem.ezdrav.si/ NIJZ Drži Drži Drži Drži
Portal AJPES: https://www.ajpes.si/ AJPES: Drži Drži Drži Drži
URSIL Depoziti: https://depoziti2.uil-sipo.si URSIL Drži Drži Ne drži Drži
eZPIZ: https://si-pass.zpiz.si/wps/portal/login2/ ZPIZ Drži Drži Drži Drži
eVloge AKOS: https://evloge.akos-rs.si AKOS Drži Drži Ne drži Ne drži
Portal MVN: https://www.mvn.e-prostor.gov.si GURS Drži Drži Ne drži Ne drži
IJPP: https://nakup.ijpp.si MZI Drži Drži Ne drži Ne drži
Arriva IJPP: https://ijpp.arriva.si Arriva Drži Drži Ne drži Ne drži
Nomago IJPP: https://ijpp.nomago.si/ Nomago Drži Drži Ne drži Ne drži
LPP IJPP: https://urbana.jhl.si/ LPP Drži Drži Ne drži Ne drži
SŽ IJPP: https://eshop.sz.si/ Drži Drži Ne drži Ne drži
ePPD: https://aml.gov.si/ePPD UPPD Drži Drži Ne drži Ne drži
RKG: https://rkg.gov.si/GERK MKGP Drži Drži Drži Ne drži
eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/ MIZŠ Drži Drži Drži Drži
SETCCE ePero: https://ae.epero.si/sipass/ SETCCE Drži Drži Drži Drži
eDavki: https://edavki.durs.si FURS Drži Drži Ne drži Drži
OPSI: https://podatki.gov.si MJU Drži Drži Ne drži Drži
SPD: https://podatkovnasoba.gov.si MF Drži Ne drži Ne drži Ne drži
UAV: https://uas.caa.si CAA Drži Drži Ne drži Drži
SEMPER: https://sipeps-pprod.gov.si MJU Drži Drži Ne drži Ne drži
SOVD: https://sovd.sigov.si MJU Drži Drži Ne drži Ne drži
UJP OVD: https://odlozisce.ujp.gov.si/ UJP Drži Drži Ne drži Drži
UJP eRačun: https://eracuni.ujp.gov.si/ UJP Drži Drži Ne drži Drži
NEO: https://neo.gov.si URSP Ne drži Ne drži Drži Ne drži
eOBČINA: https://e-obcina.si/ Sigmateh Drži Drži Drži Drži
KRPAN MJU Ne drži Ne drži Drži Ne drži
ZZZS Podpisni Modul ZZZS Ne drži Ne drži Drži Ne drži
P-ZOS ZZZS: https://moj-eauth.zzzs.si ZZZS Drži Drži Ne drži Drži
EZPP: https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/ MKGP Drži Drži Ne drži Ne drži
SodneDrazbe.si: https://sodnedrazbe.si/   Drži Drži Ne drži Drži
GURS - Osebni vpogled: https://eprostor.gov.si/ov GURS Drži Drži Ne drži Drži
Intrastat: https://intrastat-surs.gov.si SURS Drži Drži Ne drži Drži
Osebni vpogled MNZ: https://osebniportal.mnz.sigov.si MNZ Drži Ne drži Ne drži Ne drži