Zap. št.

Aplikacija in spletni naslov

Ponudnik

Spletna prijava SI-PASS

smsPASS prijava v SI-PASS

E-podpis SI-PASS

SI-PASS čezmejna prijava

1. eMA: https://ema.arr.sigov.si SVRK Drži Ne drži Drži Ne drži
2. SPOT: http://spot.gov.si/ MDP Drži Ne drži Ne drži Ne drži
3. Migra III podpisni modul MNZ Ne drži Ne drži Drži Ne drži
4. REMK: https://remk.ekultura.gov.si/ MK Drži Ne drži Drži Ne drži
5. eJR: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web MK Drži Drži Drži Ne drži
6. JEP: https://jep.gov.si MDP Drži Drži Drži Drži
7. eUPRAVA: http://euprava.gov.si MDP Drži Drži Drži Drži
8. STCW: https://stcw.up.gov.si/ URSP Drži Drži Drži Ne drži
9. eJN: https://ejn.gov.si MJU Drži Drži Drži Drži
10. DU AD: https://du-sts.gov.si MJU Drži Drži Ne drži Ne drži
11. MFERAC: https://mferac.sigov.si
https://mferac.gov.si
MF Drži Drži Ne drži Ne drži
12. MNZ MFERAC: https://mferac.mnz.sigov.si MF Drži Ne drži Ne drži Ne drži
13. zVEM: https://zvem.ezdrav.si/ NIJZ Drži Drži Drži Drži
14. Portal AJPES: https://www.ajpes.si/ AJPES: Drži Drži Drži Drži
15. URSIL Depoziti: https://depoziti2.uil-sipo.si URSIL Drži Drži Ne drži Drži
16. eZPIZ: https://si-pass.zpiz.si/wps/portal/login2/ ZPIZ Drži Drži Drži Drži
17. eVloge AKOS: https://evloge.akos-rs.si AKOS Drži Drži Ne drži Ne drži
18. Portal MVN: https://www.mvn.e-prostor.gov.si GURS Drži Drži Ne drži Ne drži
19. IJPP: https://nakup.ijpp.si MZI Drži Drži Ne drži Ne drži
20. Arriva IJPP: https://ijpp.arriva.si Arriva Drži Drži Ne drži Ne drži
21. Nomago IJPP: https://ijpp.nomago.si/ Nomago Drži Drži Ne drži Ne drži
22. LPP IJPP: https://urbana.jhl.si/ LPP Drži Drži Ne drži Ne drži
23. SŽ IJPP: https://eshop.sz.si/ Drži Drži Ne drži Ne drži
24. ePPD: https://aml.gov.si/ePPD UPPD Drži Drži Ne drži Ne drži
25. RKG: https://rkg.gov.si/GERK MKGP Drži Drži Drži Ne drži
26. eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/ MIZŠ Drži Drži Drži Drži
27. SETCCE ePero: https://www.setcce.com/sl/produkti/oddaljeno-podpisovanje SETCCE Drži Drži Drži Drži
28. eDavki: https://edavki.durs.si FURS Drži Drži Ne drži Drži
29. OPSI: https://podatki.gov.si MDP Drži Drži Ne drži Drži
30. SPD: https://podatkovnasoba.gov.si MF Drži Ne drži Ne drži Ne drži
31. UAV: https://uas.caa.si CAA Drži Drži Ne drži Drži
32. SEMPER: https://sipeps-pprod.gov.si MDP Drži Drži Ne drži Ne drži
33. SOVD: https://sovd.gov.si MDP Drži Drži Ne drži Ne drži
34. UJP OVD: https://odlozisce.ujp.gov.si/ UJP Drži Drži Ne drži Drži
35. UJP eRačun: https://eracuni.ujp.gov.si/ UJP Drži Drži Ne drži Drži
36. NEO: https://neo.gov.si URSP Ne drži Ne drži Drži Ne drži
37. eOBČINA: https://e-obcina.si/ Sigmateh Drži Drži Drži Drži
38. KRPAN MDP Ne drži Ne drži Drži Ne drži
39. ZZZS Podpisni Modul ZZZS Ne drži Ne drži Drži Ne drži
40. P-ZOS ZZZS: https://moj-eauth.zzzs.si ZZZS Drži Drži Ne drži Drži
41. EZPP: https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/ MKGP Drži Drži Ne drži Ne drži
42. SodneDrazbe.si: https://sodnedrazbe.si/ VS RS Drži Drži Ne drži Drži
43. GURS - Osebni vpogled: https://eprostor.gov.si/ov GURS Drži Drži Ne drži Drži
44. Intrastat: https://intrastat-surs.gov.si SURS Drži Drži Ne drži Drži
45. Osebni vpogled MNZ: https://osebniportal.mnz.sigov.si MNZ Drži Ne drži Ne drži Ne drži
46. Policija - Elektronski podpis Policija Ne drži Ne drži Drži Ne drži
47. e-NR https://enr.gov.si URSNP Drži Ne drži Ne drži Ne drži
48. Virtualna Arhivska Čitalnica https://vac.sjas.gov.si/ Arhiv RS Drži Drži Drži Drži
49. eKmetijstvo https://ekmetijstvo.gov.si ARSKTRP Drži Drži Drži Drži
50. e-Kmetija https://e-kmetija-sipass.gov.si ARSKTRP Drži Drži Drži Drži
51. eUA https://eua-prijave.gov.si MJU Drži Drži Drži Ne drži
52. MojElektro https://mojelektro.si Podjetja za distribucijo el. energije Drži Drži Ne drži Drži
53. EUPP https://kadri.mnz.gov.si MNZ Drži Drži Ne drži Drži
54. E-prostor https://eprostor.gov.si/ GURS Drži Drži Ne drži Drži
55. isDVK https://is.dvk-rs.si DVK Drži Drži Ne drži Ne drži
56. Portal ZD-LJ https://portal.zd-lj.si Zdravstveni dom Ljubljana Drži Drži Ne drži Drži
57. Portal ZZMM https://portal.zzmm.si/login Zdravstveni zavod Mulitmedicus Drži Drži Ne drži Drži
58. Portal GeoHub-SI https://geohub.gov.si/ MDP Drži Drži Ne drži Ne drži
59. Občina Beltinci podpisni modul Občina Beltinci Ne drži Ne drži Drži Ne drži
60. eDražbe https://furs.edrazbe.si FURS Drži Drži Ne drži Drži
61. iTriglav https://triglav.si Zavarovalnica Triglav Drži Drži Ne drži Ne drži
62. Register oporok https://registeroporok.si NZS Drži Drži Drži Drži
63. eJR https://ejr.sfc.si SFC Drži Drži Drži Drži
64. JN plačila https://jnplacila.ujp.gov.si UJP Drži Drži Ne drži Ne drži
65. Gospodar https://gospodar.gov.si MJU Drži Drži Ne drži Ne drži
66. eTKV https://etkv.gov.sihttps://etkv.gov.si MZI Drži Ne drži Ne drži Ne drži
67. eDediščina https://ised.gov.si/ MK Drži Drži Drži Drži
68. Marprom IJPP https://mestnaprod.marprom.si/ Marprom Drži Drži Ne drži Ne drži
69. Portal ZD-Trbovlje https://portal.zd-trbovlje.si/login ZD Trbovlje Drži Drži Ne drži Drži
70. Portal ZD-Koper https://portal.zd-koper.si/loginhttps://portal.zd-koper.si/login ZD Koper Drži Drži Ne drži Drži
71. Portal ArcusMedici https://portal.arcusmedici.si/login ArcusMedici Drži Drži Ne drži Drži
72. Portal ZD-Ormož https://portal.zd-ormoz.si/login ZD Ormož Drži Drži Ne drži Drži
73. EDS FURS podpisni modul FURS Ne drži Ne drži Drži Ne drži
74. Sistem UDIS podpisni modul DZ RS Ne drži Ne drži Drži Ne drži
75. Mestna občina Koper - VOPI podpisni modul Mestna občina Koper Ne drži Ne drži Drži Ne drži
76. Mestna občina Sežana - VOPI podpisni modul Mestna občina Sežana Ne drži Ne drži Drži Ne drži
77. EIKS ADMIN https://storitve.pis.sigov.si/admin MNVP Drži Drži Ne drži Ne drži
78. Energetska izkaznico https://storitve.pis.gov.si/enerizk MNVP Drži Drži Ne drži Ne drži
79. KLIMIS https://storitve.pis.gov.si/klimsis MNVP Drži Drži Ne drži Ne drži
80. ENERKNJIG https://storitve.pis.gov.si/enerknjig MNVP Drži Drži Ne drži Ne drži
81. iPIS https://ipis.dars.si DARS Drži Ne drži Drži Ne drži
82. Mestna občina Murska Sobota podpisni modul Mestna občina Sežana Ne drži Ne drži Drži Ne drži
83. VEP.si podpisni modul EIUS Ne drži Ne drži Drži Ne drži
84. eNakvis https://enakvis.portal.gov.si NAKVIS Ne drži Drži Ne drži Drži
85. ZD Velenje https://portal.zd-velenje.si/login ZD Velenje Drži Drži Ne drži Drži
86. CKE https://cke.sigov.si MP Drži Ne drži Ne drži Ne drži
87. Logatec Supermesto https://supermesto.logatec.si/login Občina Logatec Drži Drži Ne drži Ne drži
88. Pametni Kranj https://pametni.kranj.si/login Občina Kranj Drži Drži Ne drži Ne drži
89. CIP - Centralka Celje https://centralka.celje.si Mestna obina Celje Drži Drži Ne dri Ne dri
90. ProbIS https://probis.gov.si UPRO Dri Dri Dri Ne dri
91. MOL MR Prekrkovni postopki https://prekrskimr.ljubljana.si MOL MR Dri Dri Ne dri Dri
92. GHPI https://ghpi.sigov.si/ghpi MDP Dri Dri Ne dri Ne dri
93. Varnostna shema MDDSZ MDDSZ Dri Dri Ne dri Ne dri
94. eSamonarocanje https://esamonarocanje.gov.si/ue/sl MDP Dri Dri Ne dri Dri
95. Strokovne storitve (interna uporaba) NIJZ Dri Ne dri Ne dri Ne dri
96. Platforma za semantično interoperabilnost https://pzsi.sigov.si/slovar/ MDP Dri Dri Ne dri Ne dri
97. ASOD II (sistem za zajem in distibucijo zvočnih posnetkov sodnih obravnav) https://obravnave.sodisce.si/ MP Dri Dri Ne dri Ne dri
98. Živa https://ziva.gov.si/ MP Drži Drži Ne drži Ne drži
99. eJR https://mope.ejr.gov.si MOPE Drži Drži Drži Drži
100. eDražbe https://mju.edrazbe.si/ MJU Drži Drži Ne drži Drži
101. Portal javnih naročil https://www.enarocanje.si MJU Drži  Drži Ne drži Ne drži
102. RPGV https://storitve-mkgp.gov.si/rpgv-z MKGP Drži  Drži Ne drži Ne drži
103. PPVD https://www.a-tvp.si/uporabnik-prijava ATVP Drži  Drži Ne drži Ne drži
104. PISRS https://pisrs.gov.si SVZ Drži  Drži Ne drži Drži
105. eJR https://mdp.ejr.gov.si MDP Drži  Drži Drži Drži