Zap. št.

Aplikacija in spletni naslov

Ponudnik

Spletna prijava SI-PASS

smsPASS prijava v SI-PASS

E-podpis SI-PASS

SI-PASS čezmejna prijava

1. eMA: https://ema.arr.sigov.si SVRK Drži Ne drži Drži Ne drži
2. SPOT: http://spot.gov.si/ MJU Drži Ne drži Ne drži Ne drži
3. Migra III podpisni modul MNZ Ne drži Ne drži Drži Ne drži
4. REMK: https://remk.ekultura.gov.si/ MK Drži Ne drži Drži Ne drži
5. eJR: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web MK Drži Drži Drži Ne drži
6. JEP: https://jep.gov.si MJU Drži Drži Drži Drži
7. eUPRAVA: http://euprava.gov.si MJU Drži Drži Drži Drži
8. STCW: https://stcw.up.gov.si/ URSP Drži Ne drži Ne drži Ne drži
9. eJN: https://ejn.gov.si MJU Drži Drži Ne drži Ne drži
10. DU AD: https://du-sts.gov.si MJU Drži Drži Ne drži Ne drži
11. MFERAC: https://mferac.sigov.si
https://mferac.gov.si
MF Drži Drži Ne drži Ne drži
12. MNZ MFERAC: https://mferac.mnz.sigov.si MF Drži Ne drži Ne drži Ne drži
13. zVEM: https://zvem.ezdrav.si/ NIJZ Drži Drži Drži Drži
14. Portal AJPES: https://www.ajpes.si/ AJPES: Drži Drži Drži Drži
15. URSIL Depoziti: https://depoziti2.uil-sipo.si URSIL Drži Drži Ne drži Drži
16. eZPIZ: https://si-pass.zpiz.si/wps/portal/login2/ ZPIZ Drži Drži Drži Drži
17. eVloge AKOS: https://evloge.akos-rs.si AKOS Drži Drži Ne drži Ne drži
18. Portal MVN: https://www.mvn.e-prostor.gov.si GURS Drži Drži Ne drži Ne drži
19. IJPP: https://nakup.ijpp.si MZI Drži Drži Ne drži Ne drži
20. Arriva IJPP: https://ijpp.arriva.si Arriva Drži Drži Ne drži Ne drži
21. Nomago IJPP: https://ijpp.nomago.si/ Nomago Drži Drži Ne drži Ne drži
22. LPP IJPP: https://urbana.jhl.si/ LPP Drži Drži Ne drži Ne drži
23. SŽ IJPP: https://eshop.sz.si/ Drži Drži Ne drži Ne drži
24. ePPD: https://aml.gov.si/ePPD UPPD Drži Drži Ne drži Ne drži
25. RKG: https://rkg.gov.si/GERK MKGP Drži Drži Drži Ne drži
26. eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/ MIZŠ Drži Drži Drži Drži
27. SETCCE ePero: https://www.setcce.com/sl/produkti/oddaljeno-podpisovanje SETCCE Drži Drži Drži Drži
28. eDavki: https://edavki.durs.si FURS Drži Drži Ne drži Drži
29. OPSI: https://podatki.gov.si MJU Drži Drži Ne drži Drži
30. SPD: https://podatkovnasoba.gov.si MF Drži Ne drži Ne drži Ne drži
31. UAV: https://uas.caa.si CAA Drži Drži Ne drži Drži
32. SEMPER: https://sipeps-pprod.gov.si MJU Drži Drži Ne drži Ne drži
33. SOVD: https://sovd.sigov.si MJU Drži Drži Ne drži Ne drži
34. UJP OVD: https://odlozisce.ujp.gov.si/ UJP Drži Drži Ne drži Drži
35. UJP eRačun: https://eracuni.ujp.gov.si/ UJP Drži Drži Ne drži Drži
36. NEO: https://neo.gov.si URSP Ne drži Ne drži Drži Ne drži
37. eOBČINA: https://e-obcina.si/ Sigmateh Drži Drži Drži Drži
38. KRPAN MJU Ne drži Ne drži Drži Ne drži
39. ZZZS Podpisni Modul ZZZS Ne drži Ne drži Drži Ne drži
40. P-ZOS ZZZS: https://moj-eauth.zzzs.si ZZZS Drži Drži Ne drži Drži
41. EZPP: https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/ MKGP Drži Drži Ne drži Ne drži
42. SodneDrazbe.si: https://sodnedrazbe.si/   Drži Drži Ne drži Drži
43. GURS - Osebni vpogled: https://eprostor.gov.si/ov GURS Drži Drži Ne drži Drži
44. Intrastat: https://intrastat-surs.gov.si SURS Drži Drži Ne drži Drži
45. Osebni vpogled MNZ: https://osebniportal.mnz.sigov.si MNZ Drži Ne drži Ne drži Ne drži
46. Policija - Elektronski podpis Policija Ne drži Ne drži Drži Ne drži
47. e-NR https://enr.gov.si URSNP Drži Ne drži Ne drži Ne drži
48. Virtualna Arhivska Čitalnica https://vac.sjas.gov.si/ Arhiv RS Drži Drži Drži Drži
49. eKmetijstvo https://ekmetijstvo.gov.si ARSKTRP Drži Drži Ne drži Drži
50. e-Kmetija https://e-kmetija-sipass.gov.si ARSKTRP Drži Drži Drži Drži
51. eUA https://eua-prijave.gov.si MJU Drži Drži Ne drži Ne drži
52. MojElektro https://mojelektro.si Podjetja za distribucijo el. energije Drži Drži Ne drži Drži
53. EUPP https://kadri.mnz.gov.si MNZ Drži Drži Ne drži Drži
54. E-prostor https://eprostor.gov.si/ GURS Drži Drži Ne drži Drži
55. isDVK https://is.dvk-rs.si DVK Drži Drži Ne drži Ne drži
56. Portal ZD-LJ https://portal.zd-lj.si Zdravstveni dom Ljubljana Drži Drži Ne drži Drži
57. Portal ZZMM https://portal.zzmm.si/login Zdravstveni zavod Mulitmedicus Drži Drži Ne drži Drži
58. Portal GeoHub-SI https://geohub.gov.si/   Drži Drži Ne drži Ne drži
59. Občina Beltinci podpisni modul Občina Beltinci Ne drži Ne drži Drži Ne drži
60. eDražbe https://furs.edrazbe.si FURS Drži Drži Ne drži Drži
61. iTriglav https://triglav.si Zavarovalnica Triglav Drži Drži Ne drži Ne drži
62. Register oporok https://registeroporok.si NZS Drži Drži Drži Drži
63. eJR https://ejr.sfc.si SFC Drži Drži Drži Drži
64. JN plačila https://jnplacila.ujp.gov.si UJP Drži Drži Ne drži Ne drži
65. Gospodar https://gospodar.gov.si MJU Drži Drži Ne drži Ne drži
66. eTKV https://etkv.gov.sihttps://etkv.gov.si MZI Drži Ne drži Ne drži Ne drži
67. eDediščina https://ised.gov.si/ MK Drži Drži Drži Drži
68. Marprom IJPP https://mestnaprod.marprom.si/ Marprom Drži Drži Ne drži Ne drži
69. Portal ZD-Trbovlje https://portal.zd-trbovlje.si/login ZD Trbovlje Drži Drži Ne drži Drži
70. Portal ZD-Koper https://portal.zd-koper.si/loginhttps://portal.zd-koper.si/login ZD Koper Drži Drži Ne drži Drži
71. Portal ArcusMedici https://portal.arcusmedici.si/login ArcusMedici Drži Drži Ne drži Drži
72. Portal ZD-Ormož https://portal.zd-ormoz.si/login ZD Ormož Drži Drži Ne drži Drži