SI-PASS omogoča dva načina digitalnega podpisovanja:

  • podpisovanje dokumentov v aplikacijah ponudnikov storitev, ki uporabljajo za spletno prijavo in e-podpis storitev SI-PASS in
  • podpisovanje samostojnih dokumentov, ki jih imate shranjene na delovni postaji ali mobilni napravi (tablici, pametnem telefonu).

Za digitalno podpisovanje preko spleta potrebujete račun na SI-PASS ter ustrezno sredstvo za prijavo. V računu SI-PASS lahko pridobite digitalno potrdilo za elektronski podpis.

Za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za izdelavo kvalificiranega digitalnega podpisa se v račun SI-PASS prijavite s kvalificiranim potrdilom na pametni kartici ali s smsPASS.

Politika delovanja

Politike SI-TRUST

Politika SI-PASS-CA za kvalificirana digitalna potrdila za storitev za spletno prijavo in e-podpis, verzija 2.1, pričetek veljavnosti: 1. oktober 2019

KROVNA POLITIKA SI-TRUST za izdajatelje, ki delujejo v okviru ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST, verzija 1.1, pričetek veljavnosti: 1. oktober 2019

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.