Preklic potrdila lahko imetnik ali odgovorna oseba zahtevata v primeru nevarnosti zlorabe, nezanesljivosti potrdila ali pa v primeru sprememb podatkov. Preklic se odda na prijavnih službah

V primeru zlorabe ali nezanesljivosti potrdila lahko imetnik klic opravi štiriindvajset (24) ur na dan vse dni v letu, na telefonski številki: 01 478 87 77. V ostalih primerih pa v uradnem delovnem času državnih organov.

Pri klicu na telefonsko številko za preklic mora imetnik navesti geslo, ki ga je v zahtevku za pridobitev potrdila podal kot geslo za preklic potrdila oz. ga je drugače varno posredoval izdajatelju. 

Brez gesla za preklic imetnik ne more telefonsko preklicati potrdila.

Več informacij o preklicu posameznega potrdila

Fizične osebe Poslovni subjekti Državni organi