UJPnet B2B s 1. novembrom 2021 ne dovoljuje več uporabe osebnih potrdil.

Pojasnilo: UJPnet B2B ni enako kot UJPnet. UJPnet B2B je spletni vmesnik, do katerega dostopajo programi. UJPnet je spletna aplikacija, ki teče na UJP in do nje dostopajo končni uporabniki (npr. računovodje) z brskalniki. UJPnet bo še naprej dostopna z osebnimi potrdili.

Kakšno potrdilo potrebujem in kako oddam naročilo za novo potrdilo?

Če nimate utemeljenega razloga za nasprotno, naročite potrdilo za informacijske sisteme, ker je precej enostavnejše in cenejše od potrdila za spletišče in ni potrebno predhodno potrjevanje domene. Zahtevek za novo potrdilo za informacijske sisteme lahko oddate, kot je opisano na strani

https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/poslovni-subjekti/pridobitev-spletnega-potrdila-sigen-ca-za-informacijske-sisteme/

Kako pridobim digitalno potrdilo za potrebe UJPnet B2B?

Podobno, kot pri vseh potrdilih SIGEN-CA za poslovne subjekte, lahko zahtevek oddate elektronsko ali fizično.

Elektronski zahtevek lahko odda bodoči skrbnik novega potrdila, ki že ima obstoječe veljavno osebno potdilo SIGEN-CA za poslovne subjekte (za zaposlene ali za splošne nazive).

Za oddajo fizičnega zahtevka morate izpolniti za vsako potrdilo po en obrazec skrbnika in za vsa naročena potrdila en obrazec odgovorne osebe oziroma zastopnika organizacije. Če naročate eno novo potrdilo, morate torej izpolniti dva obrazca. Izpolnjene obrazce odgovorna ali pooblaščena oseba odnese na eno od naših prijavnih služb na uradih FURS.

Postopek za oddajo elektronskega zahtevka je naveden na povezavi: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/poslovni-subjekti/pridobitev-spletnega-potrdila-sigen-ca-za-informacijske-sisteme/

V zahtevku je potrebno navesti naziv informacijskega sistema. Kaj naj navedemo?

V polje za naziv informacijskega sistema praviloma vpišete ime programa, ki komunicira z UJPnet B2B. Naziv je sicer lahko karkoli, kar bo vam pomagalo, da boste med vsemi vašimi potrdili lažje vedeli, za katero potrdilo gre. Edina omejitev je dolžina do 63 znakov in ne sme biti ime veljavne internetne domene.

Koga navedemo kot skrbnika informacijskega sistema na zahtevku?

Potrdilo mora imeti tudi svojega skrbnika. Praviloma je to uporabnik ali skrbnik programa, ki komunicira z UJPnet B2B. Če imate program, ki komunicira z UJPnet B2B, nameščen na več računalnikih, morate praviloma za vsak računalnik naročiti po eno potrdilo. Skrbnik potrdila je praviloma ista oseba kot skrbnik programov in računalnika.

Kateri e-naslov navedemo na zahtevku v polje e-naslov informacijskega sistema?

Za e-naslov informacijskega sistema, če nimate drugih navodil, lahko vpišete kar e-naslov skrbnika (naslov e-pošte), lahko pa tudi kakšen splošen e-naslov vaše organizacije, npr. info@sola-xx.yy.si. E-naslov informacijskega sistema se uporablja redko kdaj, je pa vpisan v samem potrdilu in ga lahko uporabi kdorkoli, ki lahko vidi vaše potrdilo.