Kje pridobim elektronsko osebno izkaznico?

Vloga za elektronsko osebno izkaznico se vloži osebno na upravni enoti v Republiki Sloveniji ali na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.
Otrokom do dopolnjenega 12. leta starosti se izda biometrično osebno izkaznico, ki ni elektronska, ima pa čip z biometrijo. Po dopolnjenem 12. letu starosti pa čip vsebuje tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in sredstvi elektronske identifikacije visoke in nizke ravni zanesljivosti.

Kaj vsebuje in zakaj lahko uporabljam elektronsko osebno izkaznico?

    •    Sredstvo elektronke identifikacije nizke ravni zanesljivosti, prijava v spletne aplikacije, kjer se ne zahteva identifikacija (primer: spletna trgovina), uporaba v sistem zdravstvenega zavarovanja ( predvideno v osmih mesecih )
    •    Sredstvo elektronke identifikacije visoke ravni zanesljivosti, prijava v spletne aplikacije (primer eUprava, eDavki, zVem… )
    •    Kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, za elektronsko podpisovanje (uporaba v orodjih za podpisovanje, npr. Adobe Readerju… )

Ali se cena spremeni, če ne želimo digitalnega potrdila?

Elektronska osebna izkaznica je del nove osebne izkaznice in ni mogoče zaprositi samo za biometrično osebno izkaznico. V kolikor ne želite uporabljati elektronske osebne izkaznice, le te ni potrebno aktivirati.

Ali moram aktivirati digitalni del osebne izkaznice ali lahko samo uporabljam le kartico kot identifikacijski in potovalni dokument?

Elektronsko osebno izkaznico je potrebno aktivirati le v primeru, če želite uporabljati digitalno potrdilo visoke ravni zanesljivosti za prijavo v različne spletne aplikacije in digitalno potrdilo za elektronski podpis.

Kako si aktiviram elektronsko osebno izkaznico?

Elektronsko osebno izkaznico je potrebno aktivirati z namensko programsko opremo, ki bo kmalu na voljo ali namensko mobilno aplikacijo, ki bo na voljo v tem letu.
Po aktivaciji in pred prvo uporabo elektronske osebne izkaznice je potrebno nastaviti uporabniško geslo, sestavljeno mora biti iz šestih številk.  Za nastavitev uporabniškega gesla potrebujete začetno geslo.
Uporabniško geslo potrebujete vsakič, ko za prijavo v spletne strani uporabljate elektronsko identifikacijo z visoko ravni zanesljivosti ali ko želite elektronsko podpisati dokument s kvalificiranim digitalnim potrdilom za elektronki podpis.

Kdaj in kako prejmem začetno geslo?

Ko bo na voljo programska oprema za branje elektronske osebne izkaznice, bodo gesla poslana tistim uporabnikom, ki gesla še niso prejeli.
Ko bo programska oprema na voljo, pa v kolikor ste se odločili, da želite biometrično osebno izkaznico prejeti po pošti, boste nekaj dni po prejemu biometrične osebne izkaznice prejeli še ovojnico z začetnim geslom. Če boste biometrično osebno izkaznico prevzeli osebno, bo ovojnica z začetnim geslom vključena v ovojnico z osebno izkaznico.
Začetno geslo po uspešni nastavitvi uporabniškega gesla ni več uporabno in ga lahko zavržete.

Nisem prejel začetnega gesla.

Potrebno je zaprositi za kodo za ponastavitev uporabniškega gesla. Ustni zahtevek se lahko vloži z obiskom upravne enote ali diplomatsko-konzularnega predstavništva.
Ovojnico s kodo za ponastavitev uporabniškega gesla, boste v nekaj dneh prejeli s priporočeno poštno pošiljko na svoj naslov za vročanje.

Kakšna je veljavnost elektronske osebne izkaznice?

Elektronska identifikacija in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, imajo enako veljavnost, kot biometrična osebna izkaznica, to velja za osebe od dopolnjenega 12 leta starosti naprej.
Stare od 12 do 18 let je 5 let, 
Stare od 18 do 70 let je 10 let.
Izjema je biometrična osebna izkaznica, ki je izdana s trajno veljavnostjo (izda se državljanu, ki je vlogo za izdajo biometrične osebne izkaznice, vložil po dopolnjenem 70.letu starosti), v tem primeru ima elektronska identifikacija in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis veljavnost 10 let od datuma izdane biometrične osebne izkaznice.

Izgubil sem biometrično osebno izkaznico.

»Zahtevek za začasno razveljavitev«, lahko oddate elektronsko na spletni strani. Zahtevek se odda z uporabo identifikacijskega sredstva najmanj srednje ravni zanesljivosti (smsPASS).
Začasna razveljavitev traja največ 48 ur, v tem času so digitalna potrdila na elektronski osebni izkaznice neuporabna in so uvrščena na seznam preklicanih digitalnih potrdil.  Če v tem času ni umaknjena razveljavitev, ki jo podate osebno na upravni enoti, je samodejno izveden preklic elektronske osebne izkaznice.

Ali dobim zahtevek ko oddam vlogo za preklic ali začasno prekinitev?

Ko vložite ustni zahtevek za preklic ali začasno razveljavitev elektronske osebne izkaznice z obiskom na upravni enoti ali diplomatsko-konzularnem predstavništvu, prejemate potrdilo o oddanem zahtevku.

Če že uporabljam digitalno potrdilo na računalniku, se s pridobitvijo elektronke osebne izkaznice le to izniči?

S pridobitvijo nove elektronske osebne izkaznice, se ne prekliče veljavno digitalno potrdilo in se lahko uporablja naprej. Ko  preteče digitalno potrdilo, lahko le tega tudi pridobite po enakem postopku, kot do sedaj.

Za 16-letnega sina smo naročili novo osebno izkaznico, ki vsebuje tudi elektronsko osebno izkaznico (eOI). Sin doslej še ni imel kvalificiranega digitalnega potrdila. Zanima me, ali je mogoče digitalno potrdilo, ki je na eOI, pridobiti tudi na spleten način, tako kot spletno digitalno potrdilo SIGEN-CA? Če je namreč digitalno potrdilo na eOI uporabno samo s pomočjo čitalnikov, se mi zdi uporabnost bistveno omejena že zaradi stroška nakupa čitalnika. Je v tem primeru smiselno / potrebno naročiti spletno digitalno potrdilo?

Digitalna potrdila na elektronski osebni izkaznici so izdana zgolj na elektronski osebni izkaznici in se jih v drugih oblikah ne da pridobiti. Na elektronski osebni izkaznici so nameščena digitalna potrdila, ki imajo različno uporabo. Dve potrdili sta namenjeni za prijavo oz. predstavljata e-identiteto, tretje potrdilo pa je namenjeno elektronskemu podpisovanju oz. izdelavi kvalificiranega podpisa. Neodvisno od potrdil nameščenih na elektronski osebni izkaznici, pa lahko državljan pridobi spletno digitalno potrdilo SIGEN-CA, ki se še vedno lahko uporablja za prijavo v različne spletne aplikacije in za elektrosnko podpisovanje, pri čemer je podpis izdelan s tem potrdilom napreden overjen s kvalificiranim potrdilom. Elektronsko osebno izkaznico se bo v prvi fazi lahko uporabljalo skupaj z uporabo čitalnika pametnih kartic in namenske programske opreme, še v tem letu pa bo na voljo mobilna aplikacija za pametne telefone, ki bo preko protokola NFC služila kot čitalnik pametnih kartic.

Izgubil sem osebno izkaznico. Kako prekličem potrdila na elektronski osebni izkaznici?

»Zahtevek za začasno razveljavitev«, lahko oddate elektronsko na spletni strani. Zahtevek se odda z uporabo identifikacijskega sredstva najmanj srednje ravni zanesljivosti (smsPASS).
Začasna razveljavitev traja največ 48 ur, v tem času so digitalna potrdila na elektronski osebni izkaznice neuporabna in so uvrščena na seznam preklicanih digitalnih potrdil.  Če v tem času ni umaknjena razveljavitev, ki jo podate osebno na upravni enoti, je samodejno izveden preklic elektronske osebne izkaznice.

Če pa boste na upravni enoti ali diplomatsko-konzularnem predstavništvu najavili izgubo osebne izkaznice, pa bodo potrdila nepreklicno preklicana.

Ali lahko ukinem elektronsko osebno izkaznico?

Če se odločite, da elektronske osebne izkaznice ne želite uporabljati, lahko vložite ustni zahtevek za preklic  elektronske osebne izkaznice z obiskom na upravni enoti ali diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Biometrična osebna izkaznica pa ostaja veljavna in jo lahko uporabljate še naprej za izkazovanje identitete.
SI-TRUST po prejemu zahteve za preklic najkasneje v dveh urah prekliče potrdilo.
S preklicem elektronske osebne izkaznice, prekličete vse tri certifikate (elektronko identifikacijo nizke in visoke ravni zanesljivosti, elektronski podpis) na  elektronski osebni izkaznici.

Ali si lahko zaklenem elektronsko osebno izkaznico?

Za odklepanje elektronske osebne izkaznice potrebujete kodo za ponastavitev gesla. Zahtevek za pridobitev kode za ponastavitev gesla, lahko vložite ustno z obiskom na upravni enoti in diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

Zaklenila se mi je elektronska osebna izkaznica?

Zahtevek za pridobitev kode za ponastavitev gesla lahko vložite ustno z obiskom upravne enote ali diplomatsko-konzularnega predstavništva. Ovojnico s kodo za ponastavitev uporabniškega gesla boste v nekaj dneh prejeli s priporočeno poštno pošiljko na naslov za vročanje.

Kako pridobim kodo za ponastavitev uporabniškega gesla?

Po šestih napačnih vnosih uporabniškega gesla se elektronska osebna izkaznica zaklene. Za odklepanje elektronske osebne izkaznice potrebujete kodo za ponastavitev gesla.

Kaj naredimo v primeru, če se poškoduje čip?

Potrebno je zaprositi za novo osebno izkaznico.

Ali lahko naredim varnostno kopijo elektronske osebne izkaznice?

Varnostne kopije ni mogoče narediti.

Kateri čitalci za uporabo elektronske osebne izkaznice so potrebni in kje se pridobijo?

Primerni so vsi standardni čitalci pametnih kartic, tako kontaktni kot brezkontaktni, ki podpirajo standard ISO/IEC 14443, čip vključuje dvojni vmesnik in podpira standard ISO/IEC 14443.
Za branje čipa lahko uporabimo tudi mobilno napravo (NFC vmesnik, namenska aplikacija - v pripravi).
Čitalec se lahko kupi v bolje založenih tehničnih prodajalnah, ponujajo se čitalci različnih blagovnih znamk in cenovnega razreda.

Čemu je namenjena QR-kodo (črtna koda v obliki abstraktnega črno-belega diagrama)

Omogoča preverjanje veljavnosti osebne izkaznice na portalu e-Uprava in s tem povečuje pravno varnost (veljavnost lahko preverjajo notarji, banke, zavarovalnice… v Sloveniji in tujini).

Kateri so varnostni parametri?

Za zaščito do sredstev elektronske identifikacije in kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, se uporabljata dva načina:
    •    dostop do sredstva elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti, je mogoče brez uporabe varnostnih parametrov in se omogoči že z vzpostavitvijo med osebno izkaznico in čitalnikom pametne kartice.
    •    Za potrebe uporabe sredstva elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti in kvalificiranega potrdila za elektronski podpis se uporablja uporabniško geslo.
    •    Preko protokola NFC pa je podatke iz čipa možno prebrati le z hkratnim vnosom kode CAN, ki je natisnjena na prvi strani osebne izkaznice spodaj ob desnem robu navpično in vnosom uporabniškega gesla za branje potrdila visoke ravni zanesljivosti in digitalnega potrdila za elektronski podpis.

Kako je z zlorabo? Ali je možno z NFC prebrati čip?

Podatke iz čipa je preko protokola NFC možno prebrati le z hkratnim vnosom kode CAN, ki je natisnjena na prvi strani osebne izkaznice spodaj ob desnem robu navpično.

Ali je programska oprema že na voljo?

Programska oprema je v pripravi.

Kakšna je funkcija ID Protect Client?

ID Protect Client je programska oprema za branje digitalnih potrdil iz elektronske osebne izkaznice preko čitalnika. Programska oprema bo kmalu na voljo.

Ali za podpisovanje z osebno izkaznico potrebujemo namestitev korenskih potrdil, glede na to, da so povedali, da se bo za podpisovanje lahko uporabljala podpisna komponenta proXsign?

Korenska potrdila izdajateljev so nameščena na čipu elektronske osebne izkaznice.

Ali za namestitev gonilnikov potrebujemo namestitev korenskih potrdil?

Gonilniki so potrebni za uporabo čitalnika pametnih kartic na osebnem računalniku. Za branje potrdil preko čitalnika, pa je potrebno namestiti namensko programsko opremo, ki bo kmalu na voljo. Korenska potrdila izdajateljev so nameščena na čipu elektronske osebne izkaznice.

Ali bo mobilna aplikacija (ki se razvija) dostopna v GOOGLE PLAY; APP STORE, HUAWEI (APP GALERY)? (QR SCAN)

Da.