Seznam storitev na zadnjem računu

Kot imetnik digitalnega potrdila za poslovne subjekte si lahko ogledate podrobnejši seznam storitev, ki so bile zajete na zadnjem izdanem računu.

Za izpis seznama potrebujete digitalno potrdilo SIGEN-CA za poslovne subjekte.

Seznam storitev na zadnjem računu

Način zaračunavanja digitalnih potrdil

Kako se obračuna potrdilo, izdano v letu 2019?

V skladu s cenikom digitalnih potrdil SIGEN-CA za poslovne subjekte, ki velja od 24.10.2018 dalje (obračun za leto 2019), se potrdilo, pridobljeno v letu 2019, obračuna po ceniku, veljavnim na dan izstavitve računa, in sicer v enkratnem znesku (letnega najema po veljavnem ceniku ni več).

Kako se obračuna potrdilo, izdano pred letom 2018?

V skladu s cenikom digitalnih potrdil SIGEN-CA za poslovne subjekte se potrdilo, pridobljeno pred letom 2018, obračuna po ceniku, veljavnim na dan izstavitve računa, in sicer v enkratnem znesku, pri čemer se od cene potrdila odštejejo že zaračunani zneski za najem potrdila v preteklih letih po prejšnjih cenikih. Potrdila, izdana pred letom 2018, se tako obračunajo na naslednji način:

Spletno potrdilo:

Spletno digitalno potrdilo pridobljeno v letu 2017 (32€ - 9,37€)

  22,63 € z DDV

Spletno digitalno potrdilo pridobljeno v letu 2016 (32€ - 2 x 9,37€)

  13,26 € z DDV

Spletno digitalno potrdilo pridobljeno v letu 2015 (32 - 2 x 9,37 - 8,76€)

    4,50 € z DDV

Spletno digitalno potrdilo pridobljeno v letu 2014

      0,0 € z DDV

Posebno potrdilo:

Posebno digitalno potrdilo pridobljeno v letu 2017 (69€ - 27,95€)

 41,05 € z DDV

Posebno digitalno potrdilo pridobljeno v letu 2016 (69€ - 2 x 27,95€)

  13,10 € z DDV

Posebno digitalno potrdilo pridobljeno v letu 2015 ali 2014

      0,0 € z DDV

Potrdilo za spletišče:

Digitalno potrdilo za spletišče pridobljeno v letu 2017 (149€ - 18,70€)

130,30 € z DDV

Digitalno potrdilo za spletišče pridobljeno v letu 2016

(149€ - 2 x 18,70€)

111,60 € z DDV

Digitalno potrdilo za spletišče pridobljeno v letu 2015

(149€ - 2 x 18,70€ - 62,84€)

  48,76 € z DDV

Digitalno potrdilo za spletišče pridobljeno v letu 2014

  0,0 € z DDV