Pogoji za uspešno namestitev

Pred namestitvijo omogočite nameščanje programov na vašem računalniku. Koraki so naslednji: znak jabolko (levo zgoraj) -> System Preferences... -> Security & Privacy -> General -> Allow apps downloaded from: -> Anywhere (za aktiviranje izbire mora biti ključavnica levo spodaj odprta, kar naredite s klikom na ključavnico in vnosom sistemskega gesla.)

Datoteka za namestitev

S klikom na povezavo pričnite prenos in zagon datoteke za namestitev podpisne komponente:

Pogoji za uspešno podpisovanje

  1. Po namestitvi podpisne komponente vam svetujemo, da nastavitve varnosti povrnete na stanje pred nameščanjem podpisne komponente.
  2. Ko je komponenta nameščena, jo morate še zagnati. To storite iz mape "Applications" ali "Launchpad"-a (oz. lokacije kamor ste jo namestili) preko ikone "SETCCE proXSign". Če uporabljate Firefox, ga morate po prvem zagonu komponente ponovno zagnati, da naloži sveže potrdilo komponente.
  3. Po zagonu komponente se v menijski vrstici na zaslonu desno zgoraj pojavi zelena ikona in odpre se osnovno okno komponente. Preko gumba "Settings" lahko nastavite, da se ta zažene vsakič ob zagonu sistema (kljukica pri "Autostart").
  4. Za podpisovanje v aplikacijah, ki v podpis pošiljajo odtise dokumentov (eVEM, E-uprava, sodišče) morate imeti tudi potrdilo izdajatelja SIGOV-CA.
  5. V shrambi, kjer podpisna komponenta najde vaše osebno potrdilo, morajo biti v ustreznih razdelkih vpisana tudi korensko in morebitna vmesna potrdila izdajatelja, ki je izdal vaše osebno potrdilo. Če je izdajatelj SIGEN-CA ali SIGOV-CA, lahko potrebna potrdila najdete spodaj v sklopu Korenska in vmesna potrdila.
  6. Pri korenskih in vmesnih potrdilih, ki jih nameščate, morate označiti, da je izdajatelj vreden zaupanja (Always Trust).

Podrobnejša navodila za namestitev

Podrobnejša navodila za namestitev