Datoteke za namestitev

S klikom na povezavo za ustrezni sistem pričnite prenos in zagon podpisne komponente:

Za uradno podprte distribucije Linuxa

Za neuradno podprte distribucije Linuxa

Navodila za nameščanje komponente

Druga generacija podpisne komponente ne deluje več kot vtičnik v brskalniku. Namesti se kot samostojna aplikacija v operacijskem sistemu in ni odvisna od vrste in verzije brskalnika. Z brskalnikom komunicira preko enega od naslovov

  • https://localhost:14972/
  • https://localhost:41472/
  • https://localhost:57214/
  • https://localhost:61427/

Komponenta uporablja osebna digitalna potrdila iz shrambe Mozilla Firefox ali Google Chrome.

Proxsign najlažje namestite s klikom na povezavo namestitvenega paketa .deb oziroma .rpm tu zgoraj. Če vam to ne deluje, shranite namestitveni paket in ga namestite iz ukazne vrstice. Na Ubuntu ali Debian npr. z ukazoma:

  • sudo dpkg -i proxsign_2.1.0-20.1_amd64.deb
  • sudo apt-get install -f

Na Fedora z ukazom:

  • sudo dnf install proxsign-2.1.0-20.1.i686.rpm

Ko je komponenta nameščena oziroma kadar ponovno zaženete sistem, jo je ponavadi treba še zagnati. To lahko naredite s klikom na ikono SETCCE proXSign ali z ukazom proxsign iz ukazne vrstice.

Pomembno: Med prvim zagonom komponente morajo biti brskalniki (Firefox, Chrome itd.) in morebitni ostali programi, ki uporabljajo shrambo potrdil, zaprti, sicer se lahko zgodi, da se ne bodo v redu namestila potrdila SETCCE, ki so potrebna za komunikacijo med brskalnikom in komponento.