Z Entrust/Entelligence lahko datoteke šifrirate, podpišete ali pa časovno žigosate. Pri šifriranju datotek se vsebina datoteke tako spremeni, da jo lahko preberete le vi in oseba, ki ji je datoteka namenjena. S podpisom datoteke zagotovite, da ste datoteko ustvarili vi in da od takrat, ko ste jo podpisali, ni bila spreminjana. S časovnim žigom datoteke potrjujete, da je datoteka z določeno vsebino obstajala v določenem časovnem trenutku.

Šifriranje in podpisovanje

Šifriranje datotek za lastno uporabo pomeni, da lahko le vi dešifrirate te datoteke. Ko šifrirate datoteke za seznam naslovnikov (angl. Recipient list) pa pomeni, da lahko tudi vse osebe s tega seznama naslovnikov datoteke dešifrirajo. Datoteke torej lahko šifrirate in podpišete samo zase, samo podpišete zase, ali pa samo podpišete. Ko samo podpišete datoteko (brez šifriranja), lahko kdorkoli preveri vaš podpis, saj vam pri podpisovanju ni potrebno izbrati seznama naslovnikov.

Pri šifriranju ali pa šifriranju in podpisovanju datotek lahko nastavite Entrust opcije tako, da se originalne datoteke pri tem postopku avtomatično izbrišejo. Več podrobnosti najdete pod Avtomatično brisanje nezavarovanih datotek po šifriranju.

Namig: Opcije Entrust lahko nastavite tako, da se datoteke po šifriranju in/ali podpisovanju avtomatično zgosti. Ko zavarujete datoteko, lahko opazite rahlo povečanje njene velikosti. Velikost zavarovane datoteke namreč zavisi od tega ali je samo šifrirana, samo podpisana ali pa šifrirana in podpisana hkrati. Velikost datoteke se prav tako rahlo poveča z dodajanjem novih naslovnikov, ki jim je datoteka namenjena.

Navodila za šifriranje in podpisovanje datotek

1. Izberite datoteko, ki jo želite šifrirati in podpisati ter pritisnite desni gumb na miški.

2. Iz priročnega menija izberite "Encrypt and Sign". Entrust/Entelligence bo šifriral in podpisal datoteko. Imenu datoteke bo dodana končnica .ent.

Navodila za šifriranje datotek

1. Izberite datoteko, ki jo želite šifrirati in podpisati ter pritisnite desni gumb na miški.

2. Iz priročnega menija izberite "Entrust Advanced" > "Encrypt". Entrust/Entelligence bo šifriral datoteko. Imenu datoteke bo dodana končnica .ent.

Opozorilo: Če je izbrana opcija "Use S/MIME format", bo datoteka dobila končnico .p7m.

Navodila za šifriranje datotek na mrežnem disku

Šifrirate lahko tudi datoteke na mrežnem disku, pod pogojem, da vam je Entrust administrator omogočil ustrezne opcije.

1. Izberite datoteko v tekstovnem formatu na skupnem mrežnem disku in pritisnite desni gumb na miški.

2. Iz priročnega menija izberite "Entrust Advanced" > "Encrypt". Entrust/Entelligence bo šifriral datoteko. Imenu datoteke bo dodana končnica .ent.

Opozorilo: Pri tem postopku je pomembno, da imate vključeno opcijo, ki po šifriranju izbriše originalno datoteko. Zaradi varnosti je priporočeno, da omogočite opcijo "Automatically delete un-secured files after encryption" v pogovornem oknu "Entrust Options".  Med postopkom šifriranja datotek z mrežnega diska, se le-te prenesejo na lokalni računalnik, tam šifrirajo in nato prenesejo nazaj na mrežni disk.

Navodila za podpisovanje datotek

1. Označite datoteko, ki jo želite podpisati, in pritisnite desni gumb na miški.

2. Iz priročnega menija izberite "Entrust Advanced">"Sign". Entrust/Entelligence bo podpisal datoteko z vašim zasebnim ključem za podpisovanje . Datoteki bo dodana končnica .ent.

Časovni žig

S časovnim žigom je dodan dokumentu tretji nivo varnosti. S časovnim žigom potrdite, da je dokument obstajal v določenem časovnem trenutku. Poleg tega vam časovni žig zagotavlja, da je datoteki bil pripisan pravilni datum in čas. V nasprotnem primeru nastavitve vašega računalnika določajo, kateri datum in čas sta pripisana datoteki. V primeru, da spremenite nastavitev ure in datuma na vašem računalniku, bo tudi datoteka, ki ste jo ustvarili, nosila ta datum in čas. Ob uporabi časovnega žiga pa bo tudi v tem primeru datoteki pripisan pravilni datum in čas.

Opozorilo: Opcija časovnega žiga vam morda ni na voljo, o tem se posvetujte s svojim administratorjem Entrust. Če ima vaša organizacija strežnik za časovni žig, bo Entrust/Entelligence pripisal datoteki srednjeevropski čas.

Navodila časovni žig datoteke

1. Označite datoteko, ki ji želite dodati časovni žig.

2. Iz priročnega menija izberite "Entrust Advanced" > "Timestamp". Datoteka bo dobila časovni žig z natančnim časom, za katerega skrbi Entrust Administrator. Datoteki bo dodana končnica .ent.

Časovni žig pri SIGOV-CA je na voljo od 10.novenbra 2003

Ogled lastnosti zaščitenih datotek

O zavarovanih datotekah lahko prikažete naslednje informacije:

  • uporabljeni šifrirni algoritem (če je bila datoteka šifrirana),
  • uporabljeni algoritem za podpis (če je bila datoteka podpisana),
  • datum, zgostitveni algoritem, ime strežnika za časovni žig (če je datoteki bil dodan časovni žig),
  • status napake.

Postopek ogleda lastnosti zaščitenih datotek

1. Označite zavarovano datoteko, katere lastnosti si želite ogledati in pritisnite desni gumb na miški.

2. Iz priročnega menija izberite Lastnosti. Odprlo se bo pogovorno okno Lastnosti.

3. Izberite listič Entrust. Prikazale se bodo lastnosti zavarovane datoteke.

4. Če status datoteke kaže napako (ang. error), pritisnite "Show Error" za več informacij.

5. Pritisnite OK.

Opozorilo: Če si želite ogledati potrdilo osebe, ki je šifrirala in podpisala zavarovano datoteko, izberite "View Certificate".