Ko dobite odgovor od SIGEN-CA, skopirajte polje v okvirčku, ki predstavlja digitalno potrdilo v obliki PEM, prek vložišča v datoteko na svojem strežniku.

cert iis 1 

Odprite meni za določanje strežnikovih lastnosti in v zavihku "Directory Security" -> "Secure Communications" kliknite na gumb "Server Certificate":

zahtevek iis 1

Tako ste sprožili čarovnika za strežnikovo digitalno potrdilo, ki vas vodi po korakih za vključitev digitalnega potrdila v strežnik:

cert iis 3

Izberite, da boste instalirali čakajoče potrdilo ("the pending request")

cert iis 4

Vnesite ime datoteke, kamor ste shranili potrdilo:

cert iis 5

Še enkrat preverite podatke iz potrdila:

cert iis 6

Čarovnik vas obvesti, da je potrdilo vključeno:

cert iis 7

V zavihku "Web Site" določite še, na katerih vratih naj strežnik sprejema povezave po protokolu SSL (običajno 443):

cert iis 8

Če še niste naredili rezervne kopije zasebnega ključa strežnika in pripadajočega potrdila, naredite to zdaj! Pri tem upoštevajte Microsoftova navodila.