Na voljo je testni klient, napisan v javi. Datoteko TS-client.zip naložite na svoj PC in jo razpakirajte. Naložite javo 1.3, če je na računalniku še nimate. V datoteki get_xmlts.bat popravite vrstico "set VS_LIB=" tako, da vnesete pot do direktorija, kamor ste naložili klienta za TS. Popraviti morate tudi vrstico "set JAVA_HOME..." na direktorij kamor ste namestili Javo 1.3. Pripravite datoteko, ki jo hočete časovno žigosati.

Postopek žigosanja

Žigosanje sprožite z ukazom:

get_xmlts.bat http://ts.si-tsa.sigov.si/verificationserver/timestamp vhodna-datoteka izhodna-datoteka

Postopek se odvije takole:

Calculating SHA digest of file vhodna-datoteka 
Saved SOAP request in tssoapreq.xml. 
Sending to timestamp service http://ts.si-tsa.sigov.si/verificationserver/timestamp ... 
Receiving response ... 
Saved SOAP reponse in tssoapresp.xml 
Verifying signature ... 
Token signature validated successfully using default trust manager. 
Signed by serialNumber=1234773726013+cn=SI-TSA-1,ou=TSA-certificates,o=state-institutions,c=si 
Timestamp created at čas-žigosanja 
Saved timestamp in izhodna-datoteka

V datotekah tssoapreq.xml in tssoapresp.xml vidimo strukturo zahtevka in odgovora.

Pri overitelju SI-TSA delujeta dva enakovredna strežnika. V zgornjem primeru je zahtevek žigosal strežnik SI-TSA-1, možno pa je, da ga bo žigosal SI-TSA-2. V tem primeru bomo dobili takole obvestilo: 
Signed by serialNumber=1234773826018+cn=SI-TSA-2,ou=TSA-certificates,o=state-institutions,c=si

Postopek overitve časovnega žiga

Za overitev časovnega žiga uporabimo postopek verify_xmlts.bat. Sprožimo ga z ukazom: 

verify_xmlts.bat vhodna-datoteka izhodna-datoteka

kjer sta vhodna-datoteka in izhodna-datoteka isti kot pri postopku za žigosanje.

Dobimo naslednja sporočila: 

Reading XML timestamp from izhodna-datoteka 
Verifying signature ... 
Token signature validated successfully using default trust manager. 
Signed by serialNumber=1234773726013+cn=SI-TSA-1,ou=TSA-certificates,o=state-institutions,c=si 
The contents of file vhodna-datoteka existed on or before čas-žigosanja

Čas žigosanja je izražen v univerzalnem času (Coordinated Universal Time - UTC, druge kratice zanj so še Z, UT, ZULU), da ne bi prihajalo do zmede zaradi različnih lokalnih časovnih pasov. Ta čas je pozimi eno uro za našim (srednjeevropskim) časom, v poletnem času pa dve uri za našim.

Primer: 2004-03-04T07:23:06.228Z 
Ko se je ta časovni žig izvršil, smo bili v začetku marca, ko imamo zimski čas, zato je bila takrat pri nas ura 8:23:06.228