1. Odprite orodje za upravljanje strežnika [Server Manager] in iz padajočega menija Orodja [Tools] izberite “Internet Information Services (IIS) Manager”.
  2. V srednjem oknu poiščite in odprite “Server Certificates”.
  3. Pripravili boste zahtevek, ki ga boste kasneje poslali overitelju. Iz okna “Action” na desni strani izberite “Create Certificate Request....”.
  4. V polje "Common Name" vnesite referenčno številko, ki ste jo dobili od izdajatelja, ki ste mu posredovali zahtevek za digitalno potrdilo. V potrdilu bo referenčna številka zamenjana z imenom strežnika, ki ste ga vnesli v obrazcu, s katerim ste potrdilo zahtevali. Izpolnite še preostala polja.
  5. Za Cryptographic service provider, izberite Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider. 
  6. Izberite dolžino ključa 2048 ali več.
  7. Določite ime datoteke, kamor boste shranili zahtevek za digitalno potrdilo. To datoteko boste morali kasneje odpreti v "beležnici" in prekopirati vsebino prek odložišča v pripravljeno polje na spletni strani izdajatelja, zato si zapišite ime in imenik, kamor jo boste shranili.
  8. Odprite spletno stran za oddajo zahtevka: SIGEN-CA in SIGOV-CA potrdilo.
  9. V prvi dve polji vnesite referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki ste ju dobili od izdajatelja. Datoteko, kamor ste spravili zahtevek, odprite z urejevalnikom besedila (n.pr. beležnico) in jo prek odložišča skopirajte v pripravljeno tretje polje na strani za nameščanje potrdila.
  10. Shranite potrdilo, da ga boste lahko kasneje vključili v vaš strežnik.