Uporabljajte verzijo 5 , ki je označena kot "Global Edition", ki ima že vključene kriptografske algoritme z dovolj dolgimi ključi (RSA 2048 bitov in RC4 128 bitov).

Odprite Certificate Server Administration, kjer dobite naslednji menu:

SS1 

Po vrsti izvršite korake:

1. kreirate svoj par ključev (Create Key Ring). Pri tem izberite 2048-bitni RSA ključ in določite direktorij ter ime datoteke za ključe (v našem primeru: c:\lotus\notes\data\keyfile.kyr).

 

Vnesite zahtevane podatke, kjer pod ime strežnika "Common Name" obvezno vnesite referenčno številko, ki ste jo dobili od administratorja SIGEN-CA. V digitalnem potrdilu bo ta številka zamenjana z imenom strežnika, ki ste ga navedli v prijavnici za digitalno potrdilo.

 

2. V tej točki ustvarite zahtevek za digitalno potrdilo:

SS2

Zahtevek za digitalno potrdilo vnesete v pripravljeno polje in ga prek vložišča skopirate v tretje polje na strani SIGEN-CA za nameščanje potrdila.

Počakajte, da SIGEN-CA izpiše digitalno potrdilo, ki ga skopiramo v vložišče.

3. Zdaj izberite menu pod točko 4:

SS3

V pripravljeno polje (Clipboard) skopirajte digitalno potrdilo, ki ste ga dobili na strežniku SIGEN-CA.

4. Zdaj morate na podoben način vključiti še digitalno potrdilo korenskega izdajatelja SI-TRUST Root, ki ga vključite prek menuja 3:

SS4