Brskalnik Safari ne podpira klasičnega postopka prevzema, zato tudi izdajatelj digitalnih potrdil ne nudi pomoči pri prevzemu v brskalnik Safari. Za uporabo digitalnih potrdil z brskalnikom Safari priporočamo, da potrdilo prevzamete z brskalnikom Firefox, naredite varnostno kopijo, ki jo uvozite v shrambo brskalnika "Keychain Access", ki jo uporablja brskalnik Safari.

Navodila za prevzem spletnega digitalnega potrdila

Navodila za izdelavo varnostne kopije spletnega digitalnega potrdila oz. izvoz potrdila

Navodila za uvoz spletnega digitalnega potrdila iz varnostne kopije