Postopek prevzema

1. V opravilni vrstici okolja Windows kliknite na Start -> Programi -> Entrust Entelligence -> Enroll for Entrust Digital ID..

ESP p 1

2. Odpre se čarovnik za prevzem digitalnega potrdila. Za nadaljevanje kliknite Naprej.

ESP p 2

3. Iz seznama Certification Authority (CA) izberite SIGEN-CA. Za nadaljevanje kliknite Naprej.

ESP p 3

4. Odpre se okno za vnos referenčne številke (Reference number), ki ste jo prejeli z e-pošto in avtorizacijske kode (Authorization code), ki ste jo prejeli s klasično pošto. Ko vnesete obe kodi, nadaljujte z Naprej.

ESP p 4

5. Za nadaljevanje prevzema potrdila, pritisnite Naprej.

ESP p 5

6. Program nato prične s prevzemom vašega posebnega digitalnega potrdila.

ESP p 6

7. Potrebno je nastaviti raven varnosti za zaščito zasebnega ključa. To naredite s klikom na gumb Nastavitev ravni varnosti.

ESP p 7

8. Potrebno je nastaviti visoko raven varnosti. Za nadaljevanje kliknite Naprej.

ESP p 8

9. Ker ste nastavili raven varnosti na Visoka, je potrebno za zaščito tega elementa (zasebnega ključa), ustvariti geslo. Ko vnesete primerno, varno geslo, ki ga nato še enkrat potrdite, kliknite na Dokončaj.

ESP p 9

10. Ko je raven varnosti nastavljena na Visoka, potrdite z V redu.

ESP p 10

11. Naslednje okno prikazuje, da ste uspešno prevzeli digitalno potrdilo. Digitalno potrdilo lahko sedaj uporabljate za šifriranje/dešifriranje, podpisovanje in za avtentikacijo. Zaključite s klikom na Dokončaj.

ESP p 11