1. Na spletni strani www.si-trust.gov.si izberite "Fizične osebe", če želite prevzeti digitalno potrdilo SIGEN-CA za fizične osebe oz. "Poslovni subjekti", če želite prevzeti digitalno potrdilo SIGEN-CA za poslovne subjekte.

PrevzemSafari1

2. Nato poiščite "prevzem digitalnega potrdila" oz. "Prevzem" in izberite gumb "Prevzem" oz. "Prevzem potrdila".

PrevzemSafari2

3. Odprla se bo stran "Prevzem digitalnega potrdila SIGEN-CA (v datoteko)".

PrevzemSafari3

4. V polje "Referenčna številka" vnesite 8-mestno referenčno številko, ki ste jo prejeli po e-pošti.

V polje "Avtorizacijska koda" vnesite 14-mestni niz znakov oz. avtorizacijsko kodo, ki ste jo prejeli s poštno pošiljko.

Pri tem bodite pozorni, da vnašate znake v enaki obliki, kot so zapisani v prejeti ovojnici.

Nato izberite gumb “Prevzem potrdila v datoteko”.

Postopek traja nekaj časa in ga ne smete prekinjati ali ponavljati!

S sprožitvijo gumba se bo izdelal zasebni ključ ter datoteka, ki bo vključevala zasebni ključ in vaše potrdilo.

Geslo za datoteko, ki se bo pripravila in vsebovala zasebni ključ in vaše potrdilo je enako avtorizacijski kodi oz. 14-mestnemu nizu znakov, ki ste ga prejeli s poštno pošiljko.

Po prevzemu potrdila s kodama za prevzem ne morete več ponovno prevzeti potrdila.

PrevzemSafari4

5. Odprlo se bo dodatno okno kjer boste potrdilo shranili z izbiro "Shrani datoteko" in gumbom "V redu". Shranili boste datoteko v obliki zapisa “sigen-ca1234567890123.p12”. Številka v imenu datoteke je serijska številka vašega potrdila

Datoteka se bo prenesla med prenešene datoteke.

Če niste prepričani, da se je datoteka v prejšnjem koraku shranila med vaše prenesene datoteke, ponovno shranite datoteko z izbiro gumba "Shranite".

Odprite program "Finder" in med prenesenimi datotekami v shrambi "Prenosi" oz. "Downloads" poiščite datoteko z vašim potrdilom v obliki zapisa “sigen-ca1234567890123.p12” in jo potrdite.

PrevzemSafari5

6. Odprlo se bo okno za vnos gesla vašega digitalnega potrdila. Geslo je enako avtorizacijski kodi oz. 14-mestnemu nizu znakov, ki ste ga prejeli s poštno pošiljko.

Vnos gesla potrdite z gumbom "V redu" oz. "OK".

PrevzemSafari6

7. Potrdilo se bo namestilo v shrambo digitalnih potrdil med vaša digitalna potrdila.

Potrdilo se bo namestilo v shrambo "login" pod kategorijo "My Certificates", kjer ga lahko vidite.

PrevzemSafari7

8. Če predhodno niste namestili korenskega potrdila SI-TRUST Root in njemu podrejenega potrdila SIGEN-CA, je potrebno potrdilu določiti zaupanje.

Postavite se na vaše potrdilo in z desnim klikom med možnim izborom dejanj poiščite "Get Info". Odprlo se bo okno z lastnostmi potrdila. V kategoriji "Trust" pod izbiro "When using this certificate" iz spustnega seznama izberite "Always Trust" ter zaprite okno.

PrevzemSafari8

Ko boste zaprli okno boste morali spremembo potrditi s sistemskim geslom.

PrevzemSafari9

S tem je prevzem potrdila končan.

PrevzemSafari10

Datoteko z digitalnim potrdilom, ki jo imate shranjeno med "Prenosi" oz. "Downloads" skrbno prenesite na varno mesto, do katerega nimajo dostopa nepooblaščene osebe. Prav tako skrbno shranite kuverto z avtorizacijsko kodo, saj je to geslo do vašega digitalnega potrdila.