Začetno geslo potrebujete za aktivacijo vaše elektronske osebne izkaznice in nastavitev kode PIN. Koda PIN je vaše uporabniško geslo. Ko boste nastavili kodo PIN, začetno geslo ne bo več uporabno, zato ga lahko zavržete. 

Elektronske osebne izkaznice ni potrebno aktivirati, če vaše osebne izkaznice ne boste uporabljali za prijavo v elektronske storitve z digitalnim potrdilom visoke ravni in za elektronsko podpisovanje.

Elektronsko osebno izkaznico lahko aktivirate na dva načina:

  • prek mobilne aplikacije eOsebna na vašem pametnem telefonu ali
  • z uporabo čitalnika pametnih kartic in programske opreme na računalniku.

 

Koraki za aktivacijo in uporabo elektronske osebne izkaznice prek mobilne aplikacije eOsebna:

1. Korak Prenesite in namestite mobilno aplikacijo eOsebna (postopek)
2. Korak Sledite napotkom mobilne aplikacije eOsebna ter aktivirajte vašo e-osebno izkaznico in nastavite kodo PIN (navodila)
3.1. Korak Z aktivirano elektronsko osebno izkaznico se lahko prijavite z uporabo mobilnega telefona kjer imate nameščeno mobilno aplikacijo eOsebna (navodila)
3.2. Korak Z aktivirano elektronsko osebno izkaznico se lahko prijavite prek računalnika in z uporabo mobilne aplikacije eOsebna (navodila)

 

Koraki za aktivacijo in uporabo elektronske osebne izkaznice z uporabo čitalnika pametnih kartic in računalnika:

1. Korak Prenesite in namestite program eOIActivator. (postopek)
2. Korak S programom eOIActivator nastavite kodo PIN. Kodo PIN si zapomnite, saj jo boste potrebovali, ko se boste prijavili v e-storitve ali e-podpisovali. (navodila)
3. Korak Prenesite in namestite program IDProtect Client. (postopek)
4. Korak Uporabite program IDProtect Client za prijavo v e-storitve, e-podpisovanje ter odklepanje in ponastavitev kode PIN. (navodila za OS Windows, navodila Mac OS)

Elektronsko osebno izkaznico lahko aktivirate kadarkoli, saj aktivacija in nastavitev kode PIN ni časovno omejena.

Več o elektronski osebni izkaznici