Do nameščenih potrdil, shranjenih v shrambi brskalnika, pridete preko menija: Tools -> Internet Options -> Content -> Certificates -> Trusted Root Certification Authorities

Ustrezno potrdilo odprete tako, da dvakrat kliknete nanj.

view certificate ie

Če ugotovite, da so podatki napačni, ukrepajte v skladu s Politiko delovanja oz. se obrnite na pooblaščene osebe Državnega centra za storitve zaupanja.

Priporočamo, da si naredite varnostno kopijo vašega potrdila v skladu s priporočili za varno ravnanje.

Podrobnejši ogled digitalnega potrdila

Z ogledom spletnega digitalnega potrdila z brskalnikom MS Internet Explorer lahko ugotovite vrsto podatkov v potrdilu. Pomembnejši so označeni na spodnjih dveh slikah, in sicer:

  • ime in priimek imetnika
  • identifikacijska oznaka (angl. Serial Number)
  • serijska številka
  • izdajatelj potrdila
  • obdobje veljavnosti potrdila
  • prstni odtis potrdila (po algoritmu SHA-1)
  • razločevalno ime

 

Ogled digitalnih potrdil izdajateljev SIGEN-CA in SIGOV-CA

Digitalna potrdila izdajateljev potrdil lahko vidite v zavihku Trusted Root Certification Authorities.

Ustrezno potrdilo odprete tako, da dvakrat kliknete nanj. S klikom na gumb Advanced lahko določite, za kakšne namene zaupate potrdilom, ki jih je izdal izbrani izdajatelj.

pregled ie 3

Ogled potrdila SIGEN-CA

Preverite podatke v zavihku Details, polje Thumbprint (Razpoznavni odtis). Pomembno je, da se ti podatki ujemajo z zadnjimi objavljenimi v identiteti potrdila SIGEN-CA.

pregled ie sigen ca

Ogled potrdila SIGOV-CA

Preverite podatke v zavihku Details, polje Thumbprint (Razpoznavni odtis). Pomembno je, da se ti podatki ujemajo z zadnjimi objavljenimi v identiteti potrdila SIGOV-CA.

pregled ie sigov ca