Do nameščenih potrdil, shranjenih v shrambi brskalnika, pridete preko menija: Tools -> Options -> Privacy & Security -> Certificates ->View Certificates -> Authorities

Ustrezno potrdilo odprete tako, da klikne nanj s klikom na gumb View.

view certificate ff

Če ugotovite, da so podatki napačni, ukrepajte v skladu s Politiko delovanja oz. se obrnite na pooblaščene osebe Državnega centra za storitve zaupanja.

Priporočamo, da si naredite varnostno kopijo vašega potrdila v skladu s priporočili za varno ravnanje.

Podrobnejši ogled digitalnega potrdila

Z ogledom spletnega digitalnega potrdila z brskalnikom lahko razberete sledeče podatke digitalnega potrdila:

  • ime in priimek imetnika (Common Name)
  • identifikacijsko oznako (angl. Serial Number)
  • izdajatelja potrdila (Issued By)
  • obdobje veljavnosti potrdila (Validity)
  • prstni odtis potrdila (po algoritmih SHA-1 in MD5)

Ogled digitalnih potrdil izdajateljev SIGEN-CA in SIGOV-CA

Digitalna potrdila izdajateljev potrdil lahko vidite v zavihku Authorities.

Ustrezno potrdilo odprete s klikom na gumb View. S klikom na gumb Edit Trust lahko določite za kakšne namene zaupate potrdilom, ki jih je izdal izbrani izdajatelj:

pregled ff 3

Ogled potrdila SIGEN-CA

Preverite podatke v polju Fingerprints (Razpoznavni odtis). Pomembno je, da se ti podatki ujemajo z zadnjimi objavljenimi v identiteti potrdila SIGEN-CA.

pregled ff sigen ca

Ogled potrdila SIGOV-CA

Preverite podatke v polju Fingerprints (Razpoznavni odtis). Pomembno je, da se ti podatki ujemajo z zadnjimi objavljenimi v identiteti potrdila SIGOV-CA.

pregled ff sigov ca