Digitalna potrdila na pametnih karticah

Digitalna potrdila izdajatelja SIGEN-CA se izdajajo brez uporabe pametnih kartic. Za povečanje varnosti si uporabnik lahko sam priskrbi pametno kartico oz. pametni ključek in pri proizvajalcu ali prodajalcu pametnega medija pridobi navodila in ustrezno programsko opremo za namestitev in uporabo digitalnega potrdila.

Digitalna potrdila izdajatelja SIGOV-CA se praviloma izdajajo na pametnih karticah.

Varnost

Uporaba pametnih kartic za hranjenje zasebnega ključa zagotavlja, da se zasebni ključ nikoli ne prenese v spomin računalnika ali na disk, kjer bi bil lahko dostopen nezaželenim osebam. Na pametni kartici se ključi generirajo in se tam tudi shranijo. Nezaželena oseba lahko uporablja vaše digitalno potrdilo in zasebni ključ, če ima dostop do vaše pametne kartice in če pozna vaše geslo in kodo za odklepanje pametne kartice oziroma kodi PIN in PUK.

Pametna kartica ne sme biti dostopna nezaželenim osebam. Z geslom za zaščito pametne kartice ravnajte po priporočilih za ravnanje z gesli oz. proizvajalca pametnih kartic.

Če imate dig. potrdilo z obvezno uporabo pametne kartice izdajatelja SIGOV-CA in ste geslo pozabili, se obrnite na izdajatelja vašega digitalnega potrdila, ki vam bo na podlagi zahtevka za pridobivanje kode za odklepanje pametne kartice posredoval kodo za odklepanje kartice.

Postopek ravnanja s pametnimi mediji izdajatelja SIGOV-CA:

  • Pri dig. potrdilih z obvezno uporabo pametne kartice boste od izdajatelja SIGOV-CA prejeli pametno kartico z nameščenim dig. potrdilom SIGOV-CA ter prednastavljeno geslo.
  • Namestiti je potrebno čitalec pametne kartice, t.j. napravo, ki se priključi na računalnik in se pri uporabi digitalnega potrdila vanjo vloži pametna kartica ali pametni ključek.
  • Natančno upoštevajte navodila izdajatelja SIGOV-CA ter navodila proizvajalca pametnih kartic.
  • Pred prvo uporabo obvezno spremenite prednastavljeno geslo v skladu z navodili.
  • S pametno kartico oz. ključkom ter geslom ravnajte skrbno in odgovorno, da preprečite morebitno zlorabo.
  • V primeru morebitne zlorabe pametnega medija le-to nemudoma sporočite izdajatelju SIGOV-CA na dežurno številko za preklic digitalnih potrdil.

Ravnanje s pametno kartico oz. ključkom izdajatelja SIGOV-CA

Pametno kartico oz. ključek z nameščenim digitalnim potrdilom SIGOV-CA ter potrdilo o prejemu računalniške opreme izdajatelj pošlje na naslov kontaktne osebe iz zahtevka.

Imetnik SIGOV-CA potrdila podpiše potrdilo o prejemu računalniške opreme ter ga vrne izdajatelju.

Na potrdilu o prejemu računalniške opreme so navedena navodila za ravnanje s pametno kartico oz. ključkom.

Prednastavljeno geslo za prvo uporabo pametne kartice s SIGOV-CA digitalnim potrdilom

Digitalno potrdilo SIGOV-CA, prevzeto neposredno na pametno kartico, je pred prvo uporabo zaščiteno s prednastavljenim geslom.

Uporabnik prejme prednastavljeno geslo s poštno pošiljko na svoje ime in ime organizacije.

Uporabnik pred prvo uporabo potrdila obvezno spremeni prednastavljeno geslo skladno z navodili potrdilu o prejemu računalniške opreme

Varnostna kopija

Tehnologija pametnih kartic ne dopušča izdelave varnostnih kopij. Tako je imetnik lahko prepričan, da je njegovo potrdilo shranjeno zgolj na pametni kartici in da ne obstajajo kopije potrdila za katere morda ne bi vedel.