Varovanje referenčne številke in avtorizacijske kode

Za prevzem digitalnega potrdila in generiranje ključev sta potrebni referenčna številka in avtorizacijska koda. Prejmete ju od izdajatelja digitalnih potrdil po ločenih poteh:

  • Referenčno številko prejmete po elektronski pošti
  • Avtorizacijsko kodo prejmete s poštno pošiljko

Prevzem digitalnega potrdila in generiranje ključev morate opraviti čimprej, najkasneje pa v 60 dneh od izdaje referenčne številke in avtorizacijske kode. Dokler številke in kode ne uporabite, ju morate hraniti na varnem mestu, da preprečite dostop drugim osebam in s tem tudi možnost zlorabe.

Po generiranju ključev in prevzemu digitalnega potrdila sta referenčna številka in avtorizacijska koda neuporabni.

Po namestitvi spletnega potrdila

Ogled vašega potrdila in potrdila izdajateljev

Preverite podatke v vašem potrdilu in če niso pravilni, ukrepajte v skladu s politiko izdajatelja

Navodila za ogled digitalnega potrdila

Izdelava varnostne kopije spletnega potrdila

Hranjenje vašega digitalnega potrdila in zasebnega ključa na vašem disku je manj zanesljivo, omogoča pa izdelavo varnostnih kopij vašega digitalnega potrdila. Priporočamo izdelavo varnostne kopije na prenosni medij, če vam vaše delovno okolje to omogoča. S prenosnim diskom ravnajte v skladu z navodili proizvajalca.

Navodila za izdelavo varnostne kopije digitalnega potrdila

Uporaba varnostne kopije za uvoz digitalnega potrdila v brskalnik

Če imate varnostno kopijo in želite svoje digitalno potrdilo uporabljati v drugem brskalniku ali ne morete dostopati do svojega potrdila, nameščenega v brskalniku, lahko obnovite vaše digitalno potrdilo z uvozom varnostne kopije v brskalnik vašega računalnika.

Navodila za uvoz varnostne kopije v brskalnik vašega računalnika

Hranjenje zasebnih ključev

Poskrbeti morate, da nezaželena oseba nima dostopa do vašega zasebnega ključa. Vaš zasebni ključ je zaščiten z geslom. Skrbno morate varovati tako svoj zasebni ključ kot tudi geslo.

Izdajatelj priporoča, da vaše digitalno potrdilo in zasebni ključ hranite na pametni kartici. Uporaba pametnih kartic v primerjavi z uporabo drugih medijev, npr. diska (shrambe brskalnika), zmanjšuje možnosti zlorabe. Pri uporabi spletnih digitalnih potrdil ravnajte v skladu s politiko delovanja.