Priporočila za določanje gesla

Pred kreiranjem vašega profila si vzemite nekaj časa za premislek o dobrem geslu. Dobro geslo je tisto, ki ga je težko uganiti ali odkriti, obenem pa si ga lastnik zlahka zapomni.

Priporočila za določitev gesla

Vaše geslo naj vsebuje:

  • vsaj 8 znakov (daljše kot je geslo, težje ga morebitni napadalec ugane),
  • vsaj eno veliko črko,
  • vsaj eno malo črko,
  • vsaj eno številko,

Vaše geslo naj ne vsebuje:

  • veliko ponavljanj istega znaka (črke ali številke),
  • ime vašega profila ali njegov del

 

Poskrbite, da boste skrbno varovali vaše geslo, NE delite ga z drugimi.

 

Priporočila za ravnanje z gesli v primeru, da imate digitalno potrdilo na pametni kartici

V primeru, da za shranjevanje digitalnega potrdila uporabljate pametno kartico, bodite zelo previdni pri vnašanju gesla, saj se lahko zgodi, da se bo pri večkratnem napačnem vnosu gesla kartica zaklenila. Pred shranjevanjem si zato dobro preberite navodila proizvajalca pametnih kartic za ravnanje z gesli.

Če ste imetnik digitalnega potrdila SIGOV-CA, prevzetega neposredno na pametno kartico, lahko v primeru pozabljenega gesla pridobite kodo za odklepanje vaše pametne kartice.  Izpolniti morate zahtevek za odklepanje pametne karitce.