Podatki za uporabo potrdila

Pametno kartico z digitalnim potrdilom boste na varen način prejeli preko kontaktne osebe organizacije. Prednastavljeno geslo za dostop do digitalnega potrdila pa boste prejeli s poštno pošiljko z oznako »Osebno« na naslov svoje organizacije.

Programska oprema

Namestitev poteka v dveh korakih:

  1. Namestitev programske opreme ActivClient 7.1 za delo z rumeno pametno kartico oz. IDPrime Installation Package za delo z zeleno pametno kartico.
  2. Namestitev korenskih digitalnih potrdil izdajateljev SIGOV-CA v spletni brskalnik – navodila.