V brskalniku Internet Explorer ni potrebno nameščati korenskih potrdil, saj so že nameščena. Nameščena potrdila si lahko ogledate v nastavitvah brskalnika, podrobnejša navodila so na voljo na povezavi. V primeru, da potrdil v shrambi ni, si jih namestite s pomočjo spodnjih navodil.

Namestitev potrdil

1. Postopek vključitve korenskega potrdila v shrambo zaupanja vrednih izdajateljev začnite s klikom na eno izmed spodnjih povezav:

2. Ko vas brskalnik vpraša, ali naj datoteko s potrdilom shrani ali odpre (Open or Save), izberite Odpri (Open).

2 root ie

3. Pokaže se varnostno opozorilo. Kliknite na Dovoli (Allow) in nato Odpri (Open).

3 root ie

4. Ko se potrdilo odpre, izberite možnost Namesti potrdilo (Install Certificate).

4 root ie

5. Zažene se čarovnik za uvoz potrdil. Če ste v Windows prijavljeni kot uporabnik z administatorskimi pravicami, dobite na izbiro, da potrdilo namestite za vse uporabnike ali samo zase. Izberite možnost namestitve za trenutnega uporabnika (Current user) in kliknite na gumb Naprej (Next).

5 root ie

6. Izberite možnost Shrani vsa potrdila v to shrambo (Place all certificates in the following store) in preko gumba Prebrskaj izberite shrambo glede na to, ali nameščate korensko potrdilo SI-TRUST Root ali eno od vmesnih. Za korensko potrdilo izberite Zaupanja vredni overitelji korenskih potrdil (Trusted Root Certification Authorities), za vmesno potrdilo pa Vmesni overitelji potrdil (Intermediate Certificate Authorities). Potrdite izbiro s klikom na gumb Naprej (Next).

6 root ie

7. V naslednjem oknu preverite svojo izbiro in jo potrdite s klikom na gumb Dokončaj (Finish). 

7 root ie

8. Potrdilo korenskega izdajatelja SI-TRUST Root je s tem korakom uspešno nameščeno.

8 root ie

Ogled potrdil izdajateljev

Navodila za ogled spletnih digitalnih potrdil najdete na povezavi.