V skladu z navodili za varno ravnanje s spletnimi potrdili si naredite varnostno kopijo vašega potrdila in pridapajočega zasebnega ključa na USB ključek ali drug prenosni medij.

Medij na katerem boste hranili varnostno kopijo, hranite na varnem mestu, dostopnem samo vam. Zasebni ključ hranite samo vi - če bo prišlo do okvare vašega računalnika, kopije zasebnega ključa pa ne boste imeli, boste morali svoje potrdilo preklicati in zahtevati novo.

Postopek izdelave varnostne kopije

1. Odprite brskalnik Internet Explorer. Do nameščenih potrdil, shranjenih v shrambi brskalnika, pridete preko menija »Orodja«, ki se nahaja v zgornjem levem kotu. Nato izberite »Internetne možnosti«.

IZVOZ IE1

2. Odpre se vam novo okno »Internetnih možnosti«. Kliknite »Vsebina« in nato »Potrdila«.

IZVOZ IE2

3. Odpre se vam novo okno »Potrdila«. Izberite ustrezno potrdilo in kliknite »Izvozi«.

IZVOZ IE3

4. Odpre se vam čarovnik za izvažanje potrdil. Ta vam ponudi navodila, ki jim sledite.

IZVOZ IE4

5. Kliknite »Da, izvozi zasebni ključ« in »Naprej«.

Če se vam pokvari računalnik, boste lahko iz rezervne kopije lahko ponovno naložili potrdilo pod pogojem, da ste shranili tudi pripadajoči zasebni ključ

IZVOZ IE5

6. Izberite »Izmenjava osebnih podatkov« in kliknite »Naprej«.

IZVOZ IE6

7. Izberite »Geslo« in ga tudi vnesite ter kliknite »Naprej«.

Geslo naj bo močno, sestavljeno iz najmanj osmih znakov in sicer iz velikih in malih črk, številk in posebnih znakov (+, -, ., * ali drugi). Enostavno geslo, ki je sestavljeno iz vašega imena ali zaporednih številk je lahko ugotovljivo, zato izberite močno geslo in si ga zapomnite.

IZVOZ IE7

Geslo si zapomnite, saj ga boste potrebovali, ko boste uporabili varnostno kopijo za namestitev vašega digitalnega potrdila v brskalnik.

8. Varnostno kopijo potrdila shranite v poljubno datoteko s poljubnim imenom in kliknite »Naprej«.

IZVOZ IE8

9. Naredite hiter pregled in kliknite »Dokončaj«.

IZVOZ IE9

10. Odpre se vam novo okno. Vtipkajte geslo, ki ste ga izbrali za zaščito dostopa do vašega digitalnega potrdila.

IZVOZ IE10

11. Vaše digitalno potrdilo je izvoženo.

IZVOZ IE11

Izvoz varnostne kopije potrdila je s tem korakom zaključen.

Medij z vašim zasebnim ključem in potrdilom shranite na varno mesto, dostopno samo vam, prav tako na varno mesto shranite geslo, s katerim je zaščitena datoteka.