V skladu z navodili za varno ravnanje s spletnimi potrdili si naredite varnostno kopijo vašega potrdila na zgoščenko oz. drug primeren medij.

Medij na katerem boste hranili varnostno kopijo, hranite na varnem mestu, dostopnem samo vam. Zasebni ključ hranite samo vi - če bo prišlo do okvare vašega računalnika, kopije zasebnega ključa pa ne boste imeli, boste morali svoje potrdilo preklicati in zahtevati novo.

Postopek izdelave varnostne kopije

1. Na Mac operacijskem sistemu odprite shrambo potrdil »Keychain Access«. Na levi strani izberite direktorij »login« in kategorijo »My Certificates«.

IZVOZ KC1

2. Izberite vaše digitalno potrdilo. Z desnim klikom na vaše digitalno potrdilo izberite »Export »Ime Priimek«…«.

IZVOZ KC2

3. Odpre se vam novo okno za shranjevanje digitalnega potrdila. Digitalno potrdilo shranite v poljubno datoteko s poljubnim imenom in kliknite »Save«.

IZVOZ KC3

4. Določite geslo za vašo varnostno kopijo potrdila. Kliknite »OK«.

Če se vam pokvari računalnik, boste lahko iz rezervne kopije lahko ponovno naložili potrdilo pod pogojem, da ste shranili tudi pripadajoči zasebni ključ

IZVOZ KC4

Geslo naj bo močno, sestavljeno iz najmanj osmih znakov in sicer iz velikih in malih črk, številk in posebnih znakov (+, -, ., * ali drugi). Enostavno geslo, ki je sestavljeno iz vašega imena ali zaporednih številk je lahko ugotovljivo, zato izberite močno geslo in si ga zapomnite, saj ga boste potrebovali, ko boste uporabili varnostno kopijo za namestitev vašega digitalnega potrdila v brskalnik.

5. Za uspešen izvoz digitalnega potrdila iz shrambe potrdil »Keychain Access« vnesite vaše uporabniško geslo oz. geslo s katerim se prijavite v vaš uporabniški račun in kliknite »Allow«.

IZVOZ KC5

6. Vaše digitalno potrdilo je izvoženo.

Izvoz varnostne kopije potrdila je s tem korakom zaključen.

Medij z vašim zasebnim ključem in potrdilom shranite na varno mesto, dostopno samo vam, prav tako na varno mesto shranite geslo, s katerim je zaščitena datoteka.