Enolično ime c=SI, o=Republika Slovenija, oi=VATSI-17659957, cn=SI-TRUST Root
Naslov SI-TRUST Root
Državni center za storitve zaupanja
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (+386) 01 4788 330
E-pošta: si-trust@gov.si
Dežurna številka za preklice (+386) 01 4788 777

 

Korenski izdajatelj SI-TRUST Root je ob začetku svojega produkcijskega delovanja tvoril svoje lastno digitalno potrdilo, ki je namenjeno overjanju potrdil, ki jih je SI-TRUST Root izdal podrejenim in povezanim izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil.

Podatki o korenskem potrdilu SI-TRUST Root

Identifikacijska oznaka potrdila 90AE 7776 0000 0000 571D D06F
Overitelj potrdila SI-TRUST Root
Imetnik potrdila SI-TRUST Root
Veljavnost potrdila od 25.aprila 2016 do 25.decembra 2037
Dolžina ključa 3072 bitov
Identiteta ključa 4CA3 C368 5E08 0263
Odtis potrdila SHA-1 3A49 79B4 0FA8 4148 8200 B582 FBEE B63A AB99 19AE
Odtis potrdila SHA-256 FAD5 4081 1AFA E0DC 767C DF65 72A0 88FA 3CE8 493D D82B 3B86 9A67 D10A AB4E 8124

Korensko potrdilo SI-TRUST Root

v obliki der - za vpis v brskalnik

v PEM kodirani obliki der

Register preklicanih potrdil SI-TRUST Root

Potrdila povezovalnih in podrejenih izdajateljev

SIGEN-CA

v obliki der - za vpis v brskalnik

v PEM kodirani obliki der

SIGEN-CA G2

v obliki der - za vpis v brskalnik

v PEM kodirani obliki der

SIGOV-CA (št. 2)

v obliki der - za vpis v brskalnik

v PEM kodirani obliki der

SI-PASS-CA

v obliki der - za vpis v brskalnik

v PEM kodirani obliki der

SI-TRUST eID Podpis

v obliki der - za vpis v brskalnik

v PEM kodirani obliki der

Veriga SI-TRUST s povezovalnimi potrdili brez SI-TRUST eID Podpis

v obliki p7c za vpis v brskalnik

Vsi povezovalni brez SI-TRUST eID Podpis

v obliki p7b