Enolično ime c=SI, o=Republika Slovenija, oi=VATSI-17659957, cn=SI-TRUST eID Root
Naslov SI-TRUST eID Root
Državni center za storitve zaupanja
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (+386) 01 4788 330
E-pošta: si-trust@gov.si
Dežurna številka za preklice (+386) 01 4788 777

 

Korenski izdajatelj SI-TRUST eID Root je ob začetku svojega produkcijskega delovanja tvoril svoje lastno digitalno potrdilo, ki je namenjeno overjanju potrdil, ki jih je SI-TRUST eID Root izdal podrejenim in povezanim izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil.

Podatki o korenskem potrdilu SI-TRUST eID Root

Identifikacijska oznaka potrdila 5E85 1CBC FD5C DA6D 08FD E17F BB84 EE0F 966E 62F1
Overitelj potrdila SI-TRUST eID Root
Imetnik potrdila SI-TRUST eID Root
Veljavnost potrdila od 15.marca 2022 do 15.junija 2047
Dolžina ključa 384 ECC bitov
Identiteta ključa 5BB2 C24B 5D22 2CB9 5B68 B823 422F AD21 39B7 D8A2
Odtis potrdila SHA-1 0A15 C172 DD6C 5648 CA05 E99F D8EC AA63 884A CEC7
Odtis potrdila SHA-256 9181 FAE9 9345 3528 EA74 A3A9 8C5E 3D89 AB9B F37A 9333 C904 D56D 9E59 5CFA 53A6

Korensko potrdilo SI-TRUST eID Root

v obliki der - za vpis v brskalnik

v PEM kodirani obliki der

Register preklicanih potrdil SI-TRUST eID Root

Potrdila povezovalnih in podrejenih izdajateljev

SI-TRUST eID Visoka raven

v obliki der - za vpis v brskalnik

v PEM kodirani obliki der

SI-TRUST eID Nizka raven

v obliki der - za vpis v brskalnik

v PEM kodirani obliki der