Podatki o izdajatelju

Naslov SI-TSA
Državni center za storitve zaupanja
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška 21
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon 01 4788 330
Fax 01 4788 649
E-pošta si-tsa@gov.si

Izdajatelj SIGOV-CA je izdal izdajatelju SI-TSA ustrezna digitalna potrdila za izdajatelja varnih časovnih žigov v skladu z veljavno politiko SIGOV-CA in sicer potrdili SI-TSA-1 in SI-TSA-2.

Podatki o potrdilu SI-TSA-1

Identifikacijska oznaka potrdila 979267806
Overitelj potrdila c=si, o=state-institutions, ou=sigov-ca
Imetnik potrdila c=si, o=state-institutions, ou=TSA-certificates, cn=SI-TSA-1 + serialNumber=1234773726013
Veljavnost potrdila od 27. avgusta 2012 do 28. avgusta 2017
Dolžina ključa 2048 bitov
Odtis potrdila SHA-1 (.der) 3f045c9e717a91dc05faeafd90d01435832d0e8bf
Odtis potrdila SHA-256 (.der) c8901170f4df53a2f9624addee46cbcd32cd8cca7ec031215b10981b717ad8a8

Digitalno potrdilo SI-TSA-1

v PEM obliki

v berljivi obliki

Podatki o potrdilu SI-TSA-2

Identifikacijska oznaka potrdila 979267804
Overitelj potrdila c=si, o=state-institutions, ou=sigov-ca
Imetnik potrdila c=si, o=state-institutions, ou=TSA-certificates, cn=SI-TSA-1 + serialNumber=1234773726013
Veljavnost potrdila od 27. avgusta 2012 do 28. avgusta 2017
Dolžina ključa 2048 bitov
Odtis potrdila SHA-1 (.der) 0ffb3c413af877bd47717b6ad9256684d638e92c
Odtis potrdila SHA-256 (.der) f271a393960c8415161f0eda0e2604624a864d8498e196d618bc688864bd6145

Digitalno potrdilo SI-TSA-2

v PEM obliki

v berljivi obliki

Predhodna potrdila izdajatelja SI-TSA

27. avgust 2009 - 27. avgust 2014

Digitalno potrdilo SI-TSA-1

Digitalno potrdilo SI-TSA-2

27. september 2006 - 27. september 2011

Digitalno potrdilo SI-TSA-1

Digitalno potrdilo SI-TSA-2

6. november 2003 - 6. november 2008

Digitalno potrdilo SI-TSA-1

Digitalno potrdilo SI-TSA-2