Vrsti digitalnih potrdil

Glede na to, komu so namenjena, se digitalna potrdila delijo v naslednje skupine:

 • potrdila za zaposlene,
 • potrdila za splošne nazive,
 • potrdila za elektronske žige,
 • potrdila za za avtentikacijo spletišč,
 • potrdila za informacijske sisteme,
 • potrdila za podpis kode,
 • potrdila za izdajatelje kvalificiranih časovnih žigov,
 • potrdila za sisteme za preverjanje veljavnosti digitalnih potrdil.

Spletna in posebna kvalificirana digitalna potrdila SIGOV-CA za zaposlene in splošne nazive se praviloma izdajo kot potrdila z obvezno uporabo pametnih kartic in so na podlagi odobrenega zahtevka prevzeta neposredno na imetnikovo pametno kartico na infrastrukturi izdajatelja SIGOV-CA. Evropska in slovenska zakonodaja določata, da potrdilo, prevzeto na varno sredstvo za elektronsko podpisovanje (npr. pametno kartico), omogoča izdelovanje elektronskega podpisa, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu. Izjemoma lahko bodoči imetnik pridobi kvalificirano digitalno potrdilo za zaposlene in splošne nazive brez obvezne uporabe pametne kartice, če njena uporaba v njegovem okolju s tehničnega vidika ni mogoča.

 Posebno kvalificirano potrdiloSpletno kvalificirano potrdiloSpletno normalizirano potrdilo
Namen: za državne organe:
 • za zaposlene
 • za splošne nazive
za državne organe:
 • za zaposlene
 • za splošne nazive
 • za avtentikacijo spletišč
za državne organe:
 • za informacijske sisteme
 • za podpis kode
 • za sisteme za preverjanje veljavnosti digitalnih potrdil
 • za izdajatelje kvalificiranih časovnih žigov
Ključi: 2 para ključev:
 • par za podpisovanje/overjanje podpisa,
 • par ključev za šifriranje/dešifiranje
1 par ključev
 • par za digitalno podpisovanje/overjanje in dešifriranje/šifriranje
1 par ključev
 • par za digitalno podpisovanje/overjanje in dešifriranje/šifriranje
Uporaba:
 • šifriranje in dešifriranje datotek ter direktorijev,
 • digitalno podpisovanje,
 • avtentikacija,
 • za varno komuniciranje med imetniki potrdil ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST,
 • uporaba Entrust-ready aplikacij in specifičnih aplikacij, kjer se zahteva uporaba potrdil SIGOV-CA
 • šifriranje in dešifriranje,
 • digitalno podpisovanje,
 • avtentikacija,
 • izmenjava podatkov z institucijami javne uprave,
 • za varno komuniciranje med imetniki potrdil ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST,
 • za storitve oz. aplikacije, kjer se zahteva uporaba potrdil SIGOV-CA
 • šifriranje in dešifriranje,
 • digitalno podpisovanje,
 • avtentikacija,
 • izmenjava podatkov z institucijami javne uprave,
 • za varno komuniciranje med imetniki potrdil ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST,
 • za storitve oz. aplikacije, kjer se zahteva uporaba potrdil SIGOV-CA
Dolžina ključev: 2048 bitov 2048 bitov 2048 bitov
Veljavnost: 5 let 5 let,  za avtentikacijo spletišč - 27 mesecev 5 let
Regeneriranje: možno (na zahtevo imetnika) ni možno ni možno
Odkrivanje kopij ključa za dešifriranje: možno (na zahtevo predstojnika, pristojnega sodišča, sodnika za prekrške ali upravnega organa) ni možno ni možno
OID politike SIGOV-CA: glej zadnjo verzijo glej zadnjo verzijo glej zadnjo verzijo
Podaljševanje: avtomatično ni možno ni možno

Identiteta izdajatelja

Enolično ime ou=SIGOV-CA, o=state-institutions, c=si cn=SIGOV-CA, o=Republika Slovenija, oi=VATSI-17659957, c=SI
Naslov SIGOV-CA
Državni center za storitve zaupanja
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (+386) 01 4788 330
E-pošta: sigov-ca@gov.si
Dežurna številka za preklice (+386) 01 4788 777

Podatki o potrdilu SIGOV-CA

Identifikacijska oznaka potrdila B16D 3159 0000 0000 571D D0EA
Overitelj potrdila SI-TRUST Root
Imetnik potrdila SIGOV-CA
Veljavnost potrdila od 24. maja 2016 do 8. januarja 2021
Dolžina ključa 2048 bitov
Odtis potrdila SHA-1 BE55 8376 2AFC AB05 2FC5 C06E 70FF E767 A06A D9E1
Odtis potrdila SHA-256 BE73 A04F 7A02 AEE2 D35C 3ADB 7AEF A2FA 2FF3 334D 920A 4FFD 24CD D751 FDAA 4C1D

Digitalno potrdilo SIGOV-CA

- glej Korenski izdajatelj SI-TRUST Root

Seznam preklicanih potrdil SIGOV-CA

- v obliki DER

- v obliki PEM

Podatki o potrdilu SIGOV-CA G2

Identifikacijska oznaka potrdila A0E3 6B67 0000 0000 571D D0E9
Overitelj potrdila SI-TRUST Root
Imetnik potrdila SIGOV-CA G2
Veljavnost potrdila od 24. maja 2016 do 22. decembra 2035
Dolžina ključa 3072 bitov
Odtis potrdila SHA-1 02D9 7F2A 66F6 8B06 1C5D FC6F F6A4 05B4 8F7D 50E4
Odtis potrdila SHA-256 9863 73DD A59F D093 84B0 A47C 8E31 55AB 7424 ECDA 5DD8 2DB2 E2A4 3FBD 7591 434E

Digitalno potrdilo SIGOV-CA G2

- glej Korenski izdajatelj SI-TRUST Root

Seznam preklicanih potrdil SIGOV-CA G2

- v obliki DER

- v obliki PEM

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.