Vrsti digitalnih potrdil

Spletna digitalna potrdila so tista, ki jih podpira večina brskalnikov in strežnikov in jih je zato enostavno vključiti v spletne aplikacije. Z brskalnikom ali strežnikom generiramo par ključev (zasebnega in javnega) in javni ključ prek spletne strani pošljemo v podpis SIGEN-CA ter tako pridobimo digitalno potrdilo. Ta potrdila se uporabljajo za e-storitve državne uprave, za oddajo dohodnine, za dostop do geodetskih in katastrskih podatkov, za pošiljanje zašifrirane pošte in podobno. SIGEN-CA ta potrdila izdaja tako fizičnim osebam kot poslovnim subjektom.

Za tvorjenje posebnih digitalnih potrdil in pripadajočih zasebnih ključev je potrebno uporabljati programsko opremo »Entrust Entelligence Security Provider«, njihova uporaba pa je možna v aplikacijah, ki podpirajo njihovo posebno funkcionalnost. Sestavljata jih namreč po dva para ključev, od katerih je en par namenjen za šifriranje podatkov, drugi pa za podpisovanje. Zaradi tega nudi njihova uporaba več možnosti kot pri običajnih spletnih potrdilih, kjer imamo en sam par ključev. SIGEN-CA izdaja ta potrdila poslovnim subjektom. Lahko jih dobijo zaposleni ali pa so izdani za splošne nazive.

 Posebno kvalificirano digitalno potrdiloSpletno kvalificirano digitalno potrdiloSpletno normalizirano digitalno potrdilo
Namen: za poslovne subjekte (registrirane v RS oz. v tujini z ustreznimi dokazili):
 • za zaposlene
 • za splošne nazive
 • za fizične osebe (državljani RS in tuje osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v RS)
 • za poslovne subjekte
  (registrirane v RS oz. v tujini z ustreznimi dokazili):
  • za zaposlene
  • za splošne nazive
  • za elektronske žige
  • za avtentikacijo spletišč
 • za poslovne subjekte
  (registrirane v RS oz. v tujini z ustreznimi dokazili):
  • za informacijske sisteme
  • za podpis kode
Ključi: 2 para ključev:
 • par za podpisovanje/overjanje podpisa,
 • par ključev za šifriranje/dešifiranje
1 par ključev 1 par ključev
Uporaba:
 • šifriranje in dešifriranje datotek ter direktorijev,
 • digitalno podpisovanje,
 • avtentikacija,
 • za varno komuniciranje med imetniki potrdil ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST,
 • uporaba Entrust-ready aplikacij in specifičnih aplikacij, kjer se zahteva uporaba potrdil SIGEN-CA
 • šifriranje in dešifriranje,
 • digitalno podpisovanje,
 • avtentikacija,
 • izmenjava podatkov z institucijami javne uprave,
 • za varno komuniciranje med imetniki potrdil ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST,
 • za storitve oz. aplikacije, kjer se zahteva uporaba potrdil SIGEN-CA
 • šifriranje in dešifriranje,
 • digitalno podpisovanje,
 • avtentikacija,
 • izmenjava podatkov z institucijami javne uprave,
 • za varno komuniciranje med imetniki potrdil ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST,
 • za storitve oz. aplikacije, kjer se zahteva uporaba potrdil SIGEN-CA
Veljavnost: 5 let 5 let, potrdila za avtentikacijo spletišč - 27 mesecev 5 let
Regeneriranje: možno (na zahtevo imetnika) ni možno ni možno
Odkrivanje kopij ključa za dešifriranje možno (na zahtevo odgovorne osebe, pristojnega sodišča, sodnika za prekrške ali upravnega organa) ni možno ni možno
OID politike SIGEN-CA: glej zadnjo verzijo glej zadnjo verzijo glej zadnjo verzijo
Podaljševanje: avtomatično ni možno ni možno

Identiteta

Enolično ime ou=SIGEN-CA, o=state-institutions, c=si cn=SIGEN-CA G2, o=Republika Slovenija, oi=VATSI-17659957, c=SI
Naslov SIGEN-CA
Državni center za storitve zaupanja
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (+386) 01 4788 330
E-pošta: sigen-ca@gov.si
Dežurna številka za preklice (+386) 01 4788 777

Podatki o potrdilu SIGEN-CA

Identifikacijska oznaka potrdila A668 BD51 0000 0000 571D D0E8
Overitelj potrdila SI-TRUST Root
Imetnik potrdila SIGEN-CA
Veljavnost potrdila od 24.maja 2016 do 27.junija 2021
Dolžina ključa 2048 bitov
Identiteta ključa 717B 8A06 1F31 0555 AB60 1277 4720 1E03 8818 EC89
Odtis potrdila SHA-1 EF9B C82D C8B0 F209 4529 447F 3BB6 6AC9 9C25 7C66
Odtis potrdila SHA-256 E016 01D8 F0D6 9434 E699 735C 4F34 8FC1 5FB4 8F2C 2B20 03FE E0F5 4A90 E819 48FD

digitalno potrdilo SIGEN-CA

- glej Korenski izdajatelj SI-TRUST Root

Register preklicanih potrdil SIGEN-CA

- v obliki DER

- v obliki PEM

Podatki o potrdilu SIGEN-CA G2

Identifikacijska oznaka potrdila 28C3 981D 0000 0000 571D D0E7
Overitelj potrdila SI-TRUST Root
Imetnik potrdila SIGEN-CA G2
Veljavnost potrdila od 24.maja 2016 do 23.aprila 2036
Dolžina ključa 3072 bitov
Identiteta ključa 4C25 278C A82D 729E
Odtis potrdila SHA-1 D3C6 C554 C171 F9BA 952C E04C AC2C 1C9B D68B 08D4
Odtis potrdila SHA-256 7950 15CA ACA7 4715 D341 120D 3F0E FD19 2A03 2F1C 0039 1797 F54E F998 0804 A175

Digitalno potrdilo SIGEN-CA G2

- glej Korenski izdajatelj SI-TRUST Root

Register preklicanih potrdil SIGEN-CA G2

- v obliki DER

- v obliki PEM

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.