Vrste potrdil

Digitalna potrdila se pridobijo na podlagi zahtevka, ki ga bodoči imetnik odda elektronsko na uporabniških straneh SI-PASS na podlagi prijave v storitev SI-PASS.

Za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe za kvalificiran elektronski podpis se lahko bodoči imetnik potrdila v storitev SI-PASS prijavi na enega izmed naslednjih načinov:

 • z enkratnim geslom smsPASS,
 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom na varnem sredstvu za elektronsko podpisovanje,
 • s sredstvom elektronske identifikacije ravni zanesljivosti »visoka« v skladu z eIDAS.

Za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe se lahko bodoči imetnik potrdila v storitev SI-PASS prijavi na enega izmed naslednjih načinov:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
 • s sredstvom elektronske identifikacije ravni zanesljivosti »srednja« v skladu z eIDAS.

Za pridobitev normaliziranega digitalnega potrdila za fizične osebe se lahko bodoči imetnik potrdila v storitev SI-PASS prijavi na enega izmed ostalih načinov prijave, podprtih v storitvi SI-PASS.

 Kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe za kvalificiran elektronski podpisKvalificirano potrdilo za fizične osebeNormalizirano potrdilo za fizične osebe
Namen: za fizične osebe za fizične osebe

za fizične osebe

Ključi: 1 par ključev:
 • par za podpisovanje/overjanje podpisa
1 par ključev
 • par za podpisovanje/overjanje podpisa
1 par ključev
 • par za podpisovanje/overjanje podpisa
Uporaba:
 • digitalno podpisovanje
 • overjanje podpisa
 • digitalno podpisovanje
 • overjanje podpisa
 • digitalno podpisovanje
 • overjanje podpisa
Dolžina ključev: 2048 bitov 2048 bitov 2048 bitov
Veljavnost: 5 let 5 let 5 let
Regeneriranje: ni možno ni možno ni možno
Odkrivanje kopij ključa za dešifriranje: ni možno ni možno ni možno
OID politike SIGOV-CA: glej zadnjo verzijo glej zadnjo verzijo glej zadnjo verzijo
Podaljševanje: ni možno ni možno ni možno

Identiteta

Enolično ime c=SI, o=Republika Slovenija, oi=VATSI-17659957, cn=SI-PASS-CA
Naslov SI-PASS-CA
Državni center za storitve zaupanja
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (+386) 01 4788 330
E-pošta: si-pass-ca@gov.si
Dežurna številka za preklice (+386) 01 4788 777

Podatki o potrdilu SI-PASS-CA

Identifikacijska oznaka potrdila 9D0E 9E3A 0000 0000 571D D10C
Izdajatelj potrdila SI-TRUST Root
Imetnik potrdila SI-PASS-CA
Veljavnost potrdila od 10.junija 2016 do 30.maja 2036
Dolžina ključa 3072 bitov
Identiteta ključa 4832 CA46 4E33 CB0A
Odtis potrdila SHA-1 4FAE 2C20 DED9 3559 4D57 D544 19D5 0D3A 496B B8D7
Odtis potrdila SHA-256 B394 3BD0 C0FF B4B4 1CD9 E1AD E986 ABE3 3583 12D6 AA6C 5DD2 45BB 7B0D 63A5 F851

Digitalno potrdilo SI-PASS-CA

- glej Korenski izdajatelj SI-TRUST Root

Register preklicanih potrdil SI-PASS-CA

- v obliki DER

- v obliki PEM