Vrste potrdil

Osebna izkaznica državljanov, ki so ob vložitvi vloge za osebno izkaznico starejši od 12 let, je obenem tudi elektronska osebna izkaznica, ki vsebuje čip, na katerem so nameščena digitalna potrdila, ki omogočajo identifikacijo in avtentikacijo posameznika v elektronskem svetu ter elektronsko podpisovanje dokumentov.

Na elektronski osebni izkaznici so nameščena naslednja digitalna potrdila:

 • kvalificirano potrdilo za elektronski podpis,
 • sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti in
 • sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti.

Veljavnost elektronske osebne izkaznice oz. digitalnih potrdil, nameščenih na elektronski osebni izkaznici, je od datuma veljavnosti osebne izkaznice do datuma, do katerega velja osebna izkaznica ob izdaji, oz. deset let od datuma veljavnosti osebne izkaznice pri osebni izkaznici s trajno veljavnostjo. Kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti sta zaščitena z uporabniškim geslom, ki si ga uporabnik nastavi ob vnosu začetnega gesla.

 

 Kvalificirano potrdilo za elektronski podpisSredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivostiSredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti
Namen: za fizične osebe za fizične osebe

za fizične osebe

Ključi: 1 par ključev:
 • par za podpisovanje/overjanje podpisa
1 par ključev
 • par za podpisovanje/overjanje podpisa
1 par ključev
 • par za podpisovanje/overjanje podpisa
Uporaba:
 • overjanje digitalno podpisanih podatkov v elektronski obliki ter izkazovanje istovetnosti podpisnika
 • storitve oz. aplikacije, za katere se zahteva uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil SI-TRUST
 • izkazovanje istovetnosti podpisnika
 • storitve oz. aplikacije, za katere se zahteva uporaba digitalnih potrdil SI-TRUST
 • izkazovanje istovetnosti podpisnika
 • storitve oz. aplikacije, za katere se zahteva uporaba digitalnih potrdil SI-TRUST
Dolžina ključev: 384 ECC bitov 384 ECC bitov 384 ECC bitov
Veljavnost: Veljavnost je enaka veljavnosti osebne izkaznice. Od 12. do 18. leta starosti državljana je izdana osebna izkaznica z veljavnostjo do 5 let, nad 18. let pa z veljavnostjo 10 let. Državljanu, ki je ob oddaji vloge za osebno izkaznico star 70 let ali več pa se izda osebno izkaznico s trajno veljavnostjo, ki ima veljavnost digitalnih potrdil 10 let. Veljavnost je enaka veljavnosti osebne izkaznice. Od 12. do 18. leta starosti državljana je izdana osebna izkaznica z veljavnostjo do 5 let, nad 18. let pa z veljavnostjo 10 let. Državljanu, ki je ob oddaji vloge za osebno izkaznico star 70 let ali več pa se izda osebno izkaznico s trajno veljavnostjo, ki ima veljavnost digitalnih potrdil 10 let. Veljavnost je enaka veljavnosti osebne izkaznice. Od 12. do 18. leta starosti državljana je izdana osebna izkaznica z veljavnostjo do 5 let, nad 18. let pa z veljavnostjo 10 let. Državljanu, ki je ob oddaji vloge za osebno izkaznico star 70 let ali več pa se izda osebno izkaznico s trajno veljavnostjo, ki ima veljavnost digitalnih potrdil 10 let.
Regeneriranje: ni možno ni možno ni možno
Odkrivanje kopij ključa za dešifriranje: ni možno ni možno ni možno
OID politike: glej zadnjo verzijo glej zadnjo verzijo glej zadnjo verzijo
Podaljševanje: ni možno ni možno ni možno

Identiteta

Naslov SI-TRUST
Državni center za storitve zaupanja
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: (+386) 01 4788 330
E-pošta: si-pass-ca@gov.si
Dežurna številka za preklice (+386) 01 4788 777

Podatki o potrdilu SI-TRUST eID Podpis

Enolično ime c=SI, o=Republika Slovenija, oi=VATSI-17659957, cn=SI-TRUST eID Podpis
Identifikacijska oznaka potrdila 60cc e65c 0000 0000 571d d226
Izdajatelj potrdila SI-TRUST Root
Imetnik potrdila SI-TRUST eID Podpis
Veljavnost potrdila od 21.marca 2022 do 21.decembra 2037
Dolžina ključa 384 ECC bitov
Identiteta ključa F5C2 0034 9406 C208 AC6B 7D6D 1DAA 35A8 2441 16E9
Odtis potrdila SHA-1 B820 71FA CB59 BC58 D418 0E9E 2460 7DE9 A35A 8A6D
Odtis potrdila SHA-256 0228 7E94 B50D 1FDA 51A0 B91B C3B2 E928 8B04 D174 BE0B E416 C06A 35BC 2792 F51C

Digitalno potrdilo SI-TRUST eID Podpis

- glej Korenski izdajatelj SI-TRUST Root

Seznam preklicanih potrdil SI-TRUST eID Podpis

- v obliki DER

- v obliki PEM

Podatki o potrdilu SI-TRUST eID Visoka raven

Enolično ime c=SI, o=Republika Slovenija, oi=VATSI-17659957, cn=SI-TRUST eID Visoka raven
Identifikacijska oznaka potrdila 6157 7D19 34DC 4F5F 89E5 8079 D785 FDBE 28E3 75A7
Izdajatelj potrdila SI-TRUST eID Root
Imetnik potrdila SI-TRUST eID Visoka raven
Veljavnost potrdila od 18.marca 2022 do 15.junija 2042
Dolžina ključa 384 ECC bitov
Identiteta ključa 5E49 3115 054D FB8F 0C75 F956 6A75 9AA0 B6C4 0899
Odtis potrdila SHA-1 7ACF 48A3 64BB C0B6 302E 6116 99DD F541 35DD 990C
Odtis potrdila SHA-256 F0A7 28D4 80C1 35D0 EDA5 B28E F750 D7D2 5F16 E020 AEE8 8EB1 FE21 0053 A0AB 0D57

Digitalno potrdilo SI-TRUST eID Visoka raven

- glej Korenski izdajatelj SI-TRUST eID Root

Seznam preklicanih potrdil SI-TRUST eID Visoka raven

- v obliki DER

- v obliki PEM

Podatki o potrdilu SI-TRUST eID Nizka raven

Enolično ime c=SI, o=Republika Slovenija, oi=VATSI-17659957, cn=SI-TRUST eID Nizka raven
Identifikacijska oznaka potrdila 7605 145C 85CC D2CC F901 CDAA 55DC 11AD 1830 3272
Izdajatelj potrdila SI-TRUST eID Root
Imetnik potrdila SI-TRUST eID Nizka raven
Veljavnost potrdila od 18.marca 2022 do 15.junija 2042
Dolžina ključa 384 ECC bitov
Identiteta ključa AC0D 598E A5F2 3462 04D6 6880 2EDB 6FD8 DE6D F190
Odtis potrdila SHA-1 BA89 2AA7 A2DA DA33 82E9 AB61 CF5C 4DC8 DBB0 A19D
Odtis potrdila SHA-256 186D A2AF C91A CFF1 9CB5 D131 2D8B 88DE 197A C62A E8BD F07F 9F5E 8638 3EAA 6B81

Digitalno potrdilo SI-TRUST eID Nizka raven

- glej Korenski izdajatelj SI-TRUST eID Root

Seznam preklicanih potrdil SI-TRUST eID Nizka raven

- v obliki DER

- v obliki PEM