V torek, 19.4., je bil v Bruslju sestanek Mreže za sodelovanje po uredbi eIDAS, na katerem je bil na osnovi poročila medsebojnega pregleda sprejet sklep, da slovenska elektronska osebna izkaznica izpolnjuje vse zahteve za priglasitev sheme visoke ravni zanesljivosti za čezmejno prijavo.

Po izvedbi uradnega postopka priglasitve in vpisu sheme v Uradnem listu EU bodo države članice najkasneje v enem letu omogočile državljanom Slovenije, da se bodo z elektronsko osebno izkaznico lahko prijavili tudi v elektronske storitve drugih držav članic EU, skladno z določili Uredbe eIDAS.