S slovensko elektronsko osebno izkaznico bodo lahko slovenski državljani najkasneje v 1 letu lahko dostopali do elektronskih storitev javnega sektorja v vseh drugih državah EU, v nekaterih pa bo to predvidoma možno že v nekaj tednih. Z objavo naše elektronske osebne izkaznice v Uradnem listu Evropske unije z dne 17. maja 2023 se je namreč uspešno zaključil postopek priglasitve elektronske osebne izkaznice za čezmejno uporabo, v skladu z EU Uredbo za e-identifikacijo in storitve zaupanja (eIDAS).

 

Povezava do Uradnega lista Evropske unije: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_175_R_0007