Danes 18.2.22, bo med 21.00 in 22.00, prihajalo pri prevzemu potrdil SIGEN-CA, SIGOV-CA in SI-PASS-CA do težav zaradi vzdrževalnih del.