OBVESTILO!

 

V času kriznih razmer uvajamo nov postopek za pridobitev potrdila SIGEN-CA za imetnike s še veljavnim in uporabnim digitalnim potrdilom.  

Pripravili smo spletni zahtevek, ki ga mora bodoči imetnik digitalnega potrdila SIGEN-CA za poslovne subjekte podpisati s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom SIGEN-CA za poslovne subjekte.

 

Postopek oddaje zahtevka za novo digitalno potrdilo SIGEN-CA za obstoječe imetnike digitalnega potrdila SIGEN-CA:

 

Pri dostopu do zahtevka za novo potrdilo se mora bodoči imetnik avtenticirati s svojim veljavnim obstoječim digitalnim potrdilom SIGEN-CA, s katerim bo zahtevek tudi elektronsko podpisal.

 

Povezava na zahtevek: https://www.si-trust.gov.si/sl/ss-obrazci/storitve-ca/CcWeb/app/Ra15/zahtps

 

1. Korak (vnos zahtevka): Bodoči imetnik izpolni zahtevek z vsemi potrebnimi podatki o organizaciji, odgovorni osebi ter podatki o imetniku/skrbniku in o potrdilu. Nato zahtevek elektronsko podpiše s svojim kvalificiranim digtalnim potrdilom SIGEN-CA za poslovne subjekte z uporabo podpisne komponente ProXsign.

 

2. Korak (ogled izpolnjenega zahtevka): Ogled vnešenih in podpisanih podatkov za novo digitalno potrdilo SIGEN-CA za poslovne subjekte.

 

3. Korak (priprava zahtevka odgovorne osebe organizacije): Odgovorna oseba mora podpisati zahtevek, ki je pripravljen v obliki PDF. Podpis odgovorne osebe je lahko narejen s kvalificiranim digitalnim potrdilom odgovorne osebe ali pa se zahtevek natisne in ga odogovorna oseba lastnoročno podpiše ter ustrezno datira.

 

4. Korak (oddaja zahtevka odgovorne osebe organizacije): Elektronsko podpisan oziroma ročno podpisan in skeniran dokument PDF iz prejšnjega koraka imetnik doda obrazcu, klikne gumb "Zaključi" in s tem odda zahtevek za novo potrdilo SIGEN-CA za poslovne subjekte.

 

Ko izdajatelj SIGEN-CA preveri ustreznost podatkov, izda novo digitalno potrdilo in posreduje imetniku podatke za prevzem potrdila. Avtorizacijsko kodo na naslov organizacije in referenčno številko na e-naslov naveden v potrdilu.