Izdajatelj SIGEN-CA je v 22 letih, od ustanovitve leta 2001, izdal preko milijon digitalnih potrdil SIGEN-CA. Trenutno aktivnih digitalnih potrdil SIGEN-CA je skoraj pol milijona.

Več o digitalnih potrdilih: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/